پرتال تعاون

خدمات رفاهی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید

مسئله ازدواج سپید امروزه به یکی از حیاتی ترین مسائلی که بنیان خانواده های ایرانی را دنبال قرار داده هست تبدیل انجام گرفته. امروزه علایق انسان ها نبست به گذشته زیاد تغییر یافته و همین امر موجب تغییر در سبک خانومدگی افراد انجام گرفته هست. امروزه جوانان کاهش علاقه ای نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده دارند و همین امر موجب تانجام گرفتید ازدواج سپید انجام گرفته هست. با دکتر سلام همراه باشید.

ازدواج پدیده ای هست که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته هست. حالا بماند که در این دوره زمان از یک طرف دیگر تمایلی برای ازدواج وجود ندارد و سن ازدواج در حال افزایش هست و از طرف دیگر انواع و اقسام ازدواج‌ها به وجود آمده مثل «ازدواج متایم»، «ازدواج صوری»،» و… و از طرفی میزان طلاق هم چه به صورت حتمی چه عاطفی افزایش پیدا کـــرده هست.

هم‌خانگی بدون ازدواج يا ازدواج سفيد، پدیده‌ای هست که دختر و پسر به عنوان هم‌خانه با یکدیگر خانومدگی می‌کنند، بی آنکه میان آن‌ها پیوند حتمی ازدواج و رابطه خانوم و شوهری باانجام گرفت. رواج چنین پدیده ای در جامعه صدای هانجام گرفتار کارشناسان را به دلیل مخاطرات گسترده حقوقی، روانی و اجتماعی آن بلند کـــرده هست.

در این پدیده، دختر و پسر و یا خانوم و آقا مجرد به عنوان هم خانه با یکدیگر خانومدگی می کنند، بی آنکه میان آن ها پیوند خانوم و شوهری باانجام گرفت. در دنیای غرب، با توجه به تغییر سبک خانومدگی و در کنار آن، افزایش فشارهای اقتصادی، به طور کلی میل به ازدواج شرعی و حتمی کاهش یافته و روابط، افزایش بر پایه ارضای غرایز و آزمایش گونه شکل می گیرد.

ازدواج سفید، تهدید جدید نهاد خانواده در ایران. شاید از تهدید هم باید پا را فراتر گذاشت؛ کابوس هولناک نهاد خانواده. اگر تا یکی دو سال پیش از جامعه‌ شناسان خانواده و از مسوولان حقوقی می‌پرسیدید حیاتیترین آسیبی که خانواده ایرانی را تهدید می‌کند، به اتفاق از طلاق نام می‌بردند. موضوعی که با هر کیفیتی و به هر دلیلی، به هرحال در بطن خانواده اتفاق می‌افتد. هرتعداد که افزایش سن ازدواج و بی رغبتی جوانان به ازدواج هم در مراحل بعدی قرار می گرفت. اما دغدغه حفظ خانواده های تشکیل انجام گرفته،‌ از همه حیاتیتر بود.

نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید

اما در سال ۹۳، خانومگ هانجام گرفتار برای ازدواج سفید، به صدا درآمد؛ شیوه ای از خانومدگی که با عرف، شرع، سنت و سبک خانومدگی جامعه ایرانی در همه این سال ها و دهه ها و حتی قرن های گذشته همخوانی ندارد.

ازدواج سفید درحالی در جامعه ایران رواج پیدا کـــرده که در شرع، قانون ازدواج متایم وجود دارد. قانون مترقی که به دلیل هستفاده نامعقول از آن و رواج ازدواج متایم در برخی آقاان متاهل از چنین چیزی، با واکنش های منفی زیادی همراه انجام گرفته و ظاهرا عرف آن را نمی پذیرد. این درحالی هست که ازدواج متایم می تواند جایگزینی برای ازدواج سفید باانجام گرفت.

 

 

دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید

نیکو یا بد، ازدواج سپید امروزه طرفداران زیادی دارد؛ عدم تعهد حقوقی و همچنین کم هزینه بودن و … از جمله علل اصلی گرایش جوانان به این نوع خانومدگی هست. روانشناسان مختلف عقاید متفاوتی را در این زمینه دارند و هرکدام به آسیب شناسی مختلف این پدیده پرداخته اند!

علی اصغر نژادفرید- روانشناس- دلیل اصلی ظهور پدیده ازدواج سپید را نبود مسئولیت‌پذیری حداقل در یک طرف از رابطه می‌داند و می‌گوید: نبود مسئولیت‌پذیری، ریسک‌ فاکتوری اساسی برای خانومدگی محسوب می‌شود؛ دلیل که در چنین روابطی افراد مسئولیت عملکـــرد خود را برعهده نمی‌گیرند.

بیاتی نیز با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری خانوم و آقا در یک رابطه می‌گوید: چنین عاملی می‌تواند در تداوم خانومدگی مشترک تاثیر زیاد زیادی داشته باانجام گرفت این در حالیست که اکنون فضای ازدواج معقول نیست و افراد به علت مشکلاتی مانند مسائل اقتصادی تمایل به ازدواج و رفتن زیر یک سقف را ندارند.

مسائل حقوقی ازدواج سپید

علی احمدی، وکیل و مشاور حقوقی خانواده در مورد این نوع ازدواج و پیامدهای حقوقی آن می گوید: «چنین رابطه ای خانوما تلقی می شود و فرخانومد ناشی از آن فاقد مشروعیت قانونی هست، چون نسبت فرخانومدی او با پدر قابل اثبات نیست.»

در چنین مواردی اغلب خانوم به خاطر پرهیز از بی آبرویی به دنبال اثبات رابطه ابویت فرخانومد و والد نمی رود و حتی اگر ادعا کند که صیغه بوده هست، در صورت انکار آقا، ادعای خانوم، به خاطر ثبت نبودن، قابل اثبات نیست.

نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید

در این میان فرخانومدان بی پدر و بی خانواده ای باقی می مانند که نه آن ها از والدین ارث می برند و نه والدین از آن ها. گرچه سایر حقوق این کودکان چون بقیه کودکان هست، اما معمولاً کسی حضانت آنان را بر عهده نمی گیرد، مگر اینکه یک پروسه پیچیده قانونی طی شود. در این موارد سپردن حضانت به مادر محتمل تر هست و خانوم چه از نظر روانی و چه از نظر حقوقی شکست خورده و بلاتکلیف باقی می ماند.

تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید

سهیلا معروفی روانشناس نیز با انتقاد از رواج سبک جدید خانومدگی مشترک در جامعه می گوید: «چنین افرادی برداشت درستی از خانواده و کارکـــردهای آن ندارند، خیلی دیر به بلوغ فکری لازم برای تعهد و مسئولیت پذیری ازدواج می رسند و از آن می گریخانومد زیرا یک الگوی موفق در مورد ازدواج و خانواده تجربه نکـــرده اند.»

وی می افزاید: تحقیقات نشان داده هست خانومان در چنین رابطه هایی زیاد از انواع دیگر ازدواج دچار خشونت خانگی می شوند و چنین روابطی زودتر از ازدواج های حتمی و شرعی از هم می پاانجام گرفت.

مشکلات ازدواج سپید

در ازدواج سفید هیچ شرط قانونی و ثبت اداری وجود ندارد و خانوم و آقا در هر لحظه که بخواهند با هم همخانه انجام گرفته و هر لحظه که مایل نباشند از رابطه خارج می شوند که چنین شیوه ای از ارتباط با جنس مخالف نه تنها بر اساس معیارهای اخلاقی جامعه ما نیست بلکه مخالف با نص صریح قرآن و احادیث مذهبی مهست که همواره جوانان را به پاکدامنی، خویشتن داری و ازدواج حقیقی تشویق می کند.

از سوی دیگر در چنین ارتباطاتی برای فرخانومدان و بارداری های احتمالی هیچ پیش بینی ای انجام نگرفته و همین امر خود بر میزان فرخانومدان و کودکان نامشروع، بی شناسنامه و بی فردا و همچنین بر آمار سقط های غیرقانونی و مرگ و میر ناشی از آن می افزاید.

این متخصص روانشناسی در پایان گفت:در مجموع، ازدواج سفید میکروبی هست که تنها موجب آلودگی ذهن آقاان و نابودی شخصیت و حرمت خانومان می شود.

نظرات برخی از مراجع در رابطه با ازدواج سپید

ازدواج سپید را می توان یک مغایرت بزرگ با فرهنگ ایرانی و اسلامی دانست، به صورت حتم اسلام دینی زیاد انعطاف پذیر هست، اما نه به این معنی که هرکاری خوهستید بکنید! در اسلام متداوم از سادگی و ساده گرفتن مسئله ازدواج نقل کرد انجام گرفته؛ در این مکان به بررسی برخی سولات در این رابطه خواهیم پرداخت.

 

 

*متن پرسش های و پاسخ های آیت الله شبیری خانومجانی:

نظر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا متایم دارد، خواهشمند هست دیدگاه شرع مقدس را در این گونه موارد بیان فرمایید.

 

نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید  نظر مراجع در رابطه با ازدواج سپید مشکلات ازدواج سپید مسائل حقوقی ازدواج سپید دلیل علاقه جوانان به ازدواج سپید تاثیرات خانواده بر ازدواج سپید

الف- آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری انجام گرفتن محرمیت و زوجیت هست و یا خواندن خطبه عقد دائم یا متایم ضروری هست؟

ب- در صورتی که جاری انجام گرفتن خطبه عقد ضرورت دارد آیا این ضرورت برای زوجیت دائم هست یا برای زوجیت متایم نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و رضایت قلبی مکفی نیست؟

پاسخ الف و ب- فارغ از سایر شرایط، در ازدواج دائم و متایم، خواندن صیغه لازم هست.

 


در این باره افزایش بخوانید: آشنایی ازدواج سپید و علت افزایش آن در ایران


 

هرگونه کپی برداری با ذکر نام دکتر سلام و پیوند دهی مستقیم مجاز هست.

جلوی گرمازدگی بچه ها را بگیرید

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

تحریریه گروه ترجمه تعاون پرتال

 

هرچه به اواسط فصل تابستان نزدیک می‌شویم، هوا گرم و گرم تر می‌شود. بنابراین باید در رژیم غذایی خود و خانواده، خوراکی‌هایی معقول این فصل را بگنجانید.

این مساله به ویژه برای کودکان حائز اهمیت هست. آنها در این فصل افزایش به خوراکی‌های آماده روی می‌آورند. و به صورت حتم از آنجایی که زیاد پرجنب و جوش هستند، احتمال گرمازدگی در آنها بالا می‌رود.

یکی از روش‌های پیشگیری از گرمازدگی مصرف میوه هست. در این مقاله میوه‌های خوش طعم، خنک کننده و آبرسان به بدن معرفی انجام گرفته هست. با هستفاده از آنها سلامت کودک تان را افزایش دهید.

شیر نارگیل

حتما تابستان‌ها به کودک تان شیر نارگیل بدهید. این نوشیدنی سالم ، آبرسانی عالی برای بدن محسوب می‌شود. همچنین این مایع ۴ برابر موز، حاوی پتاسیم هست.

شیر نارگیل دارای ترکیبات زیستی فعال هست که می‌تواند قدرت هضم و سوخت و ساز بدن کودک تان را افزایش دهد. همچنین حاوی کلسیم، آهن، منگنز، روی و منیزیم هست.

شیر نارگیل سرشار از ویتامین B کمپلکس و معقول رانجام گرفت و نمو هست.

انبه‌ها

انبه‌ها سرشار از ویتامین‌های A و C و فیبرهای رژیمی هستند. آنها با سرطان مبارزه می‌کنند و سلامت چشم را افزایش می‌دهند.

انبه‌ها سیستم ایمنی بدن را قوی می‌کنند و از آنجایی که حاوی اسیدگلوتامیک هستند، قدرت تمرکز و حافظه را افزایش می‌دهند.

این میوه سرشار از آهن هست و معقول دخترهای نوجوان نیز می‌باانجام گرفت.

نوشیدنی انبه شیرین و ترش برای پیشگیری و یا درمان گرمازدگی زیاد نیکو هست.

هندوانه

هندوانه منبعی عالی از لیکوپن هست که سلامت قلب و عروق و همچنین هستخوان‌ها را موجب می‌شود.

بنابراین مصرف آن برای رانجام گرفت و نمو کودک زیاد حیاتی هست. آب هندوانه می‌تواند جلوی گرمازدگی کودک‌تان در تابستان گرم را بگیرد.

موز

این میوه به آسودهی در دسترس و در عین حال خوش طعم می‌باانجام گرفت. موز سرشار از پتاسیم هست و عملکـــرد ماهیچه‌ها را افزایش داده و ریتم ضربان قلب را بهبود می‌بخانجام گرفت.

مصرف این میوه برای کودکان توصیه انجام گرفته هست، دلیل که باعث تقویت و سلامت عضلات می‌شود. همچنین مصرف پتاسیم و آب می‌تواند جلوی گرمازدگی را بگیرد.

انگور

این میوه خوشمزه سرشار از ویتامین‌های A، B6، C و فولات هست، جلوی خستگی را گرفته و انرژی بدن را افزایش می‌دهد.

انگور همچنین حاوی مواد معدنی چون پتاسیم، کلسیم، فسفر، منگنز و آهن هست.

انگور برای رهایی از احساس سرگیجه ناشی از گرمازدگی زیاد مفید هست.

پرتقال

آب پرتقال سرشار از ویتامین C هست و ویژگی آنتی‌اکسیدانی دارد و می‌تواند سیستم ایمنی بدن را افزایش دهد.

پرتقال حاوی فلاونوئید، کاروتنوئید و سیانیدین-۳ گلوکساید هست که می‌تواند سلامت کلی فرخانومدتان را بالا ببرد.

مصرف پرتقال برای مداوای کم‌آبی بدن زیاد مفید بوده و می‌تواند از بروز گرمازدگی پیشگیری کند.

 

سرطان نازوفارنکس و درمان قطعی آن

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس

امروزه درمان سرطان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی علم پزشکی هست که به صورت حتم هروز به پیشرفت ها و نتایج مطلوب تری نیز دست می یابند. سرطان در هر نقطه ای از بدن ممکن هست به وجود آید. ابتلا به سرطان نازوفارنکس یکی از انواع نادر سرطان هست. در ادامه به بررسی علل ابتلا به این سرطان و روش های درمان این اختلال خواهیم پرداخت. با دکتر سلام همراه باشید.

 

بررسی آناتومی نازوفارنکس

حفرهٔ بينى توسط تيغهٔ بينى به دو حفرهٔ کوچکتر رهست و چپ تقسيم مى‌شود هر يک از اين حفرات داراى يک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بيني)، يک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى هستخوانى به نام کونکا يا توربين هست که از ديواره‌هاى طرفى به درون حفره برآمده‌اند. از پشت بینی تا کام نرم. آدنوئیدها که بخش فوقانی حلقه والدیر هستند در نازوفارنکس هستند. بافت لنفی می تواند باعث انسداد شود.

سينوس‌هاى پارانازال شامل بخش‌هاى زير هستند: سينوس‌هاى ماگزيلارى و اتموئيد در هر دو طرف، سينوس فرونتال و سينوس اسفنوئيد.

 

 

سرطان نازوفارنکس چیست؟

نازوفارنکس را می توان از انواع نادر سرطان به شمار آورد که خوشبختانه این نوع سرطان را جزء انواع سرطان های قابل درمان به شمار می آورند. انگلیس از جمله کشور هایی هست که بررسی های زیادی در رابطه با این سرطان در آن انجام انجام گرفته هست؛ سالانه حدود ۲۴۰۰ نفر در انگلیس به این نوع سرطان مبتلا می شوند

سرطان نازوفارنکس نباید با سایر انواع سرطان که گلو را درگیر می کنند مانند سرطان حنجره وسرطان مری اشتباه گرفته شود. هر بخش از گلو، حلق و مری به بخش های مجزایی تقسیم می شود که شروع سرطان در آن ها، نام نوع بیماری را تعیین می کند.

 

نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس

 

شايع‌ترين تومور حفرهٔ بينى و سينوس‌‌هاى پارانازال، کارسينوم سلول سنگفرشى هست. شايع‌ترين محل بروز تومور، دهانهٔ سينوس ماگزيلارى هست. هستسيونوروبلهستوما نئوپلاسم بدخيم ناشايعى هست که از مخالط بويائى واقع در قسمت فوقانى حفرهٔ بينى منشاء مى‌گيرد. اين تومور به آسودهى سينوس‌هاى اتموئيد را مورد تهاجم قرار مى‌دهد و ممکن هست اوربيت را نيز درگير کند. در نازوفارنکس، کارسينوم‌هاى سلول سنگفرشى که ۸۰% از آنها غيرشاخى هستند نيز به‌طور شايع ديده مى‌شوند.

نازوفارنکس از نظر لنفاوى بسيار غنى هست و تومورهاى اين ناحيه ممکن هست به غدد لنفاوى خانومجيرهٔ ژوگولار فوقانى و ميانى در دو طرف يا به غدد لنفاوى مثلث خلفى درناژ شوند. متهستاز به غدد لنفاوى ممکن هست در ۸۰% از بيماران مبتلا به سرطان نازوفارنکس ديده شود و در ۵% از مبتلايان، نخستين تظاهر بالينى تومور گردنى هست.

 

 

علائم ابتلا به نازوفارنکس

 • وجود توده در گردن
 • افت شنوایی که معمولا تنها در یک گوش ایجاد می شود
 • وزوز گوش که صدای خانومگ مانند هست و منبع تولید آن داخل بدن می باانجام گرفت.
 • مسدود انجام گرفتن یا گرفتگی بینی
 • خونریزی بینی

اگر این علائم را دارید و شما را نگران کـــرده هست، به ویژه اگر تعداد هفته متوالی این نشانه ها را احساس می کنید، بهتر هست به متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کنید. در حالی که ابتلا به این سرطان معمولا نادر هست، اما بهتر هست نشانه های خود را برای آسایش خاطر هم که انجام گرفته چک کنید.

از آنجایی که نازوفارنکس درراه عبور غذا نمی باانجام گرفت، ضایعات نخستسراتیو این ناحیه به ندرت موجب درد می شوند. وجود سوراخ شیپور هستاش در نازوفارنکسنقش اساسی در پیدایش علایم سرطان نازوفارنکس حفره بینی دارد. فشار توده ای در نازوفارنکس بر روی سوراخ شیپور هستاش مانع از باز انجام گرفتن آن می شود، در نتیجه مایع ترانسودایی درگوش میانی تجمع می یابد و بیمار دچار اوتیت میانی همراه با افیوژن می شود. در این حالت بیمار از احساس پری گوش و احساس کاهش خفیف تا متوسط شنوایی رنج می برد. غالبا“ درد وجود ندارد، مگر مایع گوش بطور ثانویه عفونی شود.

 

نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس

 

علل ابتلا به نازوفارنکس

علت دقیق ابتلا به این نوع سرطان ناشناخته هست. اما تعدادی از عوامل می توانند خطر ابتلا به این بیماری را افزایش دهند. این عوامل عبارتند از:

 • نژادهایی که در جنوب چین یا شمال آفریقا خانومدگی می کنند.
 • مصرف زیاد گوشت و ماهی خشک و نمک سود انجام گرفته
 • قرار گرفتن در معرض ویروس اپشتاین بار (EBV) این ویروس یک ویروس رایج هست که تب ایجاد می کند.
 • اشتغال به کارهایی که موجب می شود فرد به طور منظم در معرض گرد و غبار چوب باانجام گرفت.
 • ابتلای یکی از اعضای خانواده مثل والدین به این نوع سرطان
 • قرار گرفتن در معرض ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) نیز ممکن هست خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان نازوفارنکس را افزایش دهد.
 • آقاان نسبت به خانومان حدود ۳ برابر افزایش به سرطان نازوفارنکس مبتلا می شوند و میانگین سن تشخیص در آن ها حدود ۵۰ سال هست.

 

 

روش های تشخیص نازوفارنکس

درصورت مشاهده علائم ابتلا به نازوفارنکس باید به سرعت به پزشک معالج مراجعه کنید که نخستین اقدام پزشک معاینه گلوی شمهست؛ ضمن این که اگر نیاز به انجام معاینات افزایش باانجام گرفت، بیمار باید به بیمارستان منتقل شود. در بیمارستان برای تایید تشخیص و رد دیگر بیماری ها که ممکن هست علائم مشابه ای با این نوع سرطان داشته باشند از آزمایشات زیر هستفاده می شود:

اسکن تصویربرداری: اسکن رزونانس مغناطیسی (MRI) یا اسکن کامپیوتری توموگرافی (CT) می تواند برای بررسی تومورها و تعیین اینکه آیا سرطان گسترش یافته هست یا خیر هستفاده شود.

پانندوسکوپی: این روش برای بررسی دقیق تر بینی و گلو، تحت بی هوشی عمومی کاربرد دارد. در پانندوسکوپی، از یک سری تلسکوپ های کوچک که با هم ارتباط دارند هستفاده می شود.

بیوپسی: بیوپسی یا نمونه برداری در طی پانندوسکوپی انجام انجام گرفته و در آن یک نمونه کوچک از بافت ناحیه مشکوک برداشته انجام گرفته و برای بررسی افزایش به آزمایشگاه ارسال می شود.

هنگامی که این آزمایش ها تکمیل شوند، پزشکان قادر خواهند بود تا تشخیص خود را مبنی بر ابتلای بیمار به سرطان تایید کند. با هستفاده از این آزمایشات حتی می توان درجه سرطان را با هستفاده از رتبه بندی تعیین کـــرد و میزان پیشرفت و گسترش سلول های سرطانی را نیز تخمین زد.

 

نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس  نازوفارنکس و پرتو درمانی علل ابتلا به نازوفارنکس علائم ابتلا به نازوفارنکس سرطان نازوفارنکس چیست درمان نازوفارنکس تشخیص نازوفارنکس

 

درمان نازوفارنکس

تشخيص سرطان ممکن هست در صورت فلج عصب فاسيال يا ساير شواهد تهاجم به غدد لنفاوى موضعى واضح باانجام گرفت: در اين شرايط بايد درمان فشرده و انجام گرفتيد باانجام گرفت و به‌طور کلي، برداشتن تکمیل و موضعى تومور همراه با حاشيه‌اى از بافت طبيعى براى بيوپسى معقول هست.

درمان جراحى به وسعت بيمارى بستگى دارد. عصب فاسيال بايد حفظ شود، مگر آنکه فلج انجام گرفته باانجام گرفت يا به‌طور مستقيم مورد تهاجم تومور قرار گرفته باانجام گرفت. معمولاً در صورت وجود متهستازهغى دوردست، جراحى راديکال انجام نمى‌شود مگر در مورد کارسينوم کيستى آدنوئيد.

 

 

درمان قطعی به وسیله پرتو درمانی

کارسينوم‌هاى سنگفرشى مخاطى نسبت به اشعه حساس هستند، به‌خصوص اگر کوچک باشند يا تهاجم سطحى داشته باشند. در تومورهاى حفرهٔ دهان و اوروفارنکس در مرحلهٔ T1 و T2 (يعنى با قطر حدود ۴ سانتى‌متر) ممکن هست نتايج درمان جراحى به نیکوى نتايج پرتودرمانى باانجام گرفت. در بعضى از موارد، پرتودرمانى در حالى که به اندازۀ جراحى مؤثر هست، داراى اين مزيت هست که عوارض جانبى جراحى مثل بدشکل انجام گرفتن را نيز دارد. با اين حال، التهاب مخاط، گزروستومى (خشکى دهان) و احتمال نکروز هستخوان و مشکلات تکلم بعد از پرتودرمانى بايد در نظر گرفته شوند. تومورهاى بزرگ حفرهٔ دهان، پاسخ نیکوى به پرتودرمانى نمى‌دهند و براى اين ضايعات در اغلب موارد، جراحى و انجام پرتودرمانى موضعى بعد از آن روش درمانى بهترى محسوب مى‌شود.

خوشبختانه سلول های سرطانی که در اثر ابتلا به نازوفارنکس به وجود می آیند نسبت به تابش پرتو و پرتو درمانی حساس هستند؛ به همین دلیل این روش یکی از بهترین روش های درمانی هست.

يکى از عوارض جانبى اين تومورها انسداد مجراى شنوائى و بروز اوتيت مديا متعاقب آن هست. ممکن هست پرتودرمانى در درمان سرطان سينوس نازال و پارانازال نيز مفيد باانجام گرفت ولى شواهد فعلى دال بر اين هست که پرتودرمانى بعد از جراحى در اين موارد نتايج بهترى به همراه خواهد داشت. در مراحل ابتدائى سرطان‌هاى حنجره (T1 يا T2) بهترين روش درمان پرتودرمانى هست. مزيت پرتودرمانى در اين موارد اين هست که توانائى تکلم باقى مى‌ماند.

تومورهاى نازوفارنکس معمولاً نسبت به پرتودرمانى حساس هستند و معمولاً امکان برداشتن آنها از طريق جراحى وجود ندارد. يکى از عوارض جانبى اين تومورها انسداد مجراى شنوائى و بروز اوتيت مديا متعاقب آن هست. ممکن هست پرتودرمانى در درمان سرطان سينوس نازال و پارانازال نيز مفيد باانجام گرفت ولى شواهد فعلى دال بر اين هست که پرتودرمانى بعد از جراحى در اين موارد نتايج بهترى به همراه خواهد داشت. در مراحل ابتدائى سرطان‌هاى حنجره (T1 يا T2) بهترين روش درمان پرتودرمانى هست. مزيت پرتودرمانى در اين موارد اين هست که توانائى تکلم باقى مى‌ماند.

 


در این باره افزایش بخوانید: روان‌ سرطان‌ شناسی


 

هرگونه کپی برداری با ذکر نام دکتر سلام و پیوند دهی مستقیم مجاز هست.

بیسکویت به شکل جغد

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

تحریریه تعاون پرتال – گروه کودک

 

مواد لازم بیسکویت به شکل جغد

آرد تکمیل                    دو و نیم پیمانه

نشهسته سیب‌زمینی  یک‌سوم پیمانه

کره                           ۱۷۰ گرم

خامه                         ۱۰۰ میلی‌لیتر

پودر شکر                   ۱ پیمانه

وانیل                         ۲ قاشق چایخوری

بیکینگ‌پودر                 یک‌و نیم قاشق چایخوری

نمک                          یک‌چهارم قاشق چایخوری

تخم‌مرغ                      ۱ عدد

پودر کاکائو                   ۳ قاشق سوپخوری

پنیر خامه‌ای                 ۱ قاشق سوپخوری

شکلات چیپسی           ۳۲ عدد

بادام هندی                  ۱۶ عدد

روش تهیه بیسکویت به شکل جغد

کره را خرد کنید و آن را در یخچال (یا حتی فریزر) بگذارید. در این هنگام سایر مواد لازم را آماده کنید.

زیاد حیاتی هست که از کره زیاد سرد برای این دستور هستفاده کنید. این کار به ترد انجام گرفتن بیسکویت کمک می‌کند.

آرد، نشهسته سیب‌زمینی، بیکینگ‌پودر، نمک، وانیل و شکر را در کاسه معقولی بریزید.

بعد کره را بیفزائید و با سر انگشتان‌تان کره را با مواد خشک مخلوط کنید تا به شکل خرده نان در بیاید.

سپس تخم‌مرغ و خامه را بیفزائید تا خمیر نرم و معقولی حاصل شود. آنگاه خمیر را روی سطح صافی قرار دهید و ۲ دقیقه با دست ورز دهید تا فشرده‌تر شود.

اکنون سه‌چهارم از خمیر را جدا کنید. آن را در کیسه فریزر بگذارید و ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید.

سپس پودر کاکائو را به یک‌چهارم باقیمانده از خمیر اضافه کنید و با دست خود ورز دهید تا با کاکائو ترکیب شود.

سپس خمیر کاکائویی را هم در کیسه فریزر بگذارید و ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید.

روی سطح صافی، کاغذ بیندازید و خمیر بزرگ‌تر را روی آن و با دست به شکل یک مستطیل با پهنای دو و نیم سانتیمتر پهن کنید.

آن‌گاه خمیر کاکائو را در دستان خود رول نمایید تا به شکل یک هستوانه بلند دربیاید. حالا آن را در مرکز خمیر مستطیل شکل قرار دهید.

اکنون خمیر مستطیل شکل را رول کنید تا به شکل یک هستوانه بلند در بیاید.

با یک چاقوی تیز، برش‌هایی با پهنای دو و نیم سانتیمتر بخانومید. با دست‌های خود، هر یک از برش‌ها را به شکل قطره در بیاورید.

دو برش قطره‌ای شکل را در کنار هم بر روی سینی فر که کاغذ انداخته‌اید قرار دهید به صورتی که شکل صورت جغد ایجاد شود.

یک کیسه فریزر را با یک قاشق سوپخوری پنیر خامه‌ای پر کنید. در گوشه هر یک از قطره‌ها، مقداری پنیر خامه‌ای بریزید.

سپس روی هر پنیر خامه‌ای، یک شکلات چیپسی قرار دهید تا چشم‌های جغد ایجاد شود. برای درست کـــردن بینی جغد هم در وسط هر یک از بیسکویت‌ها یک بادام هندی قرار دهید.

سینی حاوی بیسکویت را ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید. اکنون بیسکویت‌ها را در فربگذارید تا ۱۰ دقیقه با حرارت ۱۸۰ درجه سانتیگراد یا ۴۰۰ درجه فارنهایت بپزد.

 

چه زمانی بهترین موقع بچه دار انجام گرفتن هست؟

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

سن معقول بارداری سن خطرناک برای بارداری بچه دار انجام گرفتن بارداری پر خطر

بهترین زمان برای بچه دار انجام گرفتن چه موقع هست؟ به نقل کرد ی یک متخصص خانومان و زایمان که در زمینه ی فلوشیپ مادر و جنین هم فعالیت دارند، اغلب بارداری های پر خطر در خانومانی با سن های خاص رخ میدهد. برای بررسی بهترین زمان بارداری با ما همراه باشید.

فاطمه رحیمی شعرباف، متخصص خانومان و زایمان و فلوشیپ مادر و جنین در پلن «فراسو» شبکه رادیویی سلامت با اشاره به بارداری پرخطر گفت: خانم‌ها قبل از اقدام به بارداری باید به پزشک مراجعه کنند و معاینه شوند و آزمایش پاپ اسمیر را در صورتى که قبلا آن را انجام ندادند، انجام دهند و آزمایش قند خون از آنها گرفته شود.

وى ادامه داد: باردارى در سن بالای ۳۵سال، BMI بالای ۳۰، ابتلا به فیبروم و پرفشاری خون از عواملى هست که خانم ها را در معرض بارداری‌های پرخطر قرار مى دهد و به همین دلیل در این خانم‌ها فاصله ویزیت‌ها باید کوتاه‌تر باانجام گرفت.

رحیمى شعرباف با بیان اینکه بارداری‌ پرخطر مربوط به مشکلات مادر یا جنین هست،عنوان کـــرد: مادران مبتلا به بیماری‌های مزمن و لوپوس اگر باردار شوند، بارداری‌ پرخطر خواهند داشت.

این متخصص خانومان و زایمان و فلوشیپ مادر و جنین با اشاره به ارتباط بین سن ازدواج و بروز حاملگی‌های پرخطر تصریح کـــرد: خانم هایى که دیر ازدواج و اقدام به بارداری می‌کنند؛ مثلا در خانم باردار بالای ۳۵سال، احتمال افزایش فشار و قند خون افزایش هست، باید توجه داشت که باردار انجام گرفتن در سنین بالای ۳۵ نیاز به مراقبت افزایشی دارد .

رحیمى شعرباف با اشاره به بهترین سن باردارى براى خانم ها گفت: بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی بهترین سن بارداری هست زیرا بعد از ۳۰ سالگی میزان باروری کاهش می‌یابد.

 

سن معقول بارداری سن خطرناک برای بارداری بچه دار انجام گرفتن بارداری پر خطر  سن معقول بارداری سن خطرناک برای بارداری بچه دار انجام گرفتن بارداری پر خطر

 

وى با توصیه تزریق واکسن هپاتیت B به خانم ها پیش از باردارى افزود: درحال حاضر واکسیناسیون علیه بیماری هپاتیت B در پلن کشوری وزارت بهداشت وجود دارد اما اگر کسی واکسن هپاتیت B را تزریق نکـــرده، توصیه به تزریق واکسن می‌شود، با این حال، در این موارد پزشک با توجه به شرایط فرد، برای او تصمیم می‌گیرد و فردی که هم واکسن هپاتیت Bرا نزده و هم ایمنی ندارد، باید با پزشک خود مشورت کند.

این متخصص خانومان و زایمان و فلوشیپ مادر و جنین به ارتباط بین مصرف دارو و احتمال بروز بارداری پرخطر رویداد داد و گفت: مصرف برخى داروها در مادرانی که بیماری زمینه‌ای دارو دارند احتمال باردارى پرخطر را افزایش مى دهد.

وى با اشاره به قرار گرفتن جفت در دهانه رحم به عنوان یکى از موارد باردارى پرخطر اشاره کـــرد و افزود: گاهی جفت، دهانه رحم را می‌بندد در این مادران اگر تا هفته ۲۶ علامتى دیده نشود صبر می‌کنیم و درهفته ۲۶ بارداری سونوگرافی مجدد انجام می‌شود. اگر جفت، دهانه رحم را بپوشاند، به فرد توصیه‌های لازم را متذکر می‌شویم ازجمله اینکه مادر هستآسوده داشته باانجام گرفت و در صورت مشاهده خونریزی حتما به پزشک مراجعه کند.

رحیمى شعرباف یادآور انجام گرفت: مادرانی که بارداری پر خطر را پشت سر می‌گذارند به طور قطع و ۱۰۰ درصدی سزارینی نمی شوند اما بارداری پرخطر ممکن هست در افزایش احتمال سزارین تاثیرگذار باانجام گرفت، اما این‌طور نیست خانمی که فشار خون بالا دارد، حتما سزارینی شود.

tnews

عفونت های انگلی پوست

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

دکتر محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ متخصص پوست و مو

 

سالک یا لیشمانیازیس

جسم لیشمن یک انگل اجباری داخل سلولی دو میزبانه هست.

به بیماری پوستی ناشی از آن سالک یا زخم شرقی یا دمل بغدادی نقل کرد می‌شود.

دو شکل شایع سالک در آسیا (و از جمله ایران) عبارت‌اند از:

– سالک مرطوب

– سالک خشک

سالک مرطوب یا روستایی

این شکل بیماری در اثر آلودگی به L.tropical major  به‌وسیله نیش پشه خاکی ماده (از خانواده فلبوتوموس) به وجود می‌آید و در روستاها شایع‌تر هست.

مخخانوم اصلی این نوع انگل جوندگان وحشی مانند موش صحرائی هست. بیماری پس از یک دوره کمون ۴-۱ هفته‌ای با یک ندول در محل نیش پشه شروع و پس از تعداد هفته قسمت مرکزی آن زخمی و ترشح دار می‌شود.

پاپول‌های ریزی پیرامون زخم را فرا می‌گیرند. در قسمت عمقی زخم ممکن هست یک یا تعداد ندول قابل لمس وجود داشته باانجام گرفت. 

این نوع ضایعه بدون درد بوده و قطر آن به ۵ به تعداد سانتی متر می‌رسد و پس از بهبودی جوشگاه (Scar) به‌جا می‌گذارد.

سالک خشک یا منطقهی

این نوع از سالک در اثر آلودگی به L.tropical minor بروز می‌کند و معمولاً در مناطق منطقهی شایع‌تر هست. مخخانوم اصلی آن سگ هست.

دوره کمون بیماری زیاد از ۲ ماه  هست. با یک ندول منفرد که رانجام گرفت زیاد آهسته دارد شروع می‌شود. زخم و ترشح در این نوع شایع نیست.

تشخیص سالک در موارد آندمیک ساده و بر اساس خصوصیات بالینی ضایعه هست. در موارد مشکوک می‌توان از طرق زیر به تشخیص رسید:

۱- تهیه اسمیر

۲- کشت از ضایعه

۳- PCR پاتولوژی

تدابیر و درمان سالک

زیاد از ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد سالک در طی تعداد ماه به‌طور خودبه‌خود بهبود می‌یابد. برای  درمان می‌توان از روش‌های زیر هستفاده کـــرد.

– درمان فیزیکی؛  مانند دیاترمی (گرمادرمانی) و کرایوتراپی (سرمادرمانی)

– درمان داروئی؛ ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موآن مثل مگلومین (گلوکانتیم) و پنتوستام یا سدیم اسیتبوگلوکونات.

از داروهای آمفوتریسین B، کتوکونازول، مترونیدازول، داروهای ضد مالاریا، آلوپورینول نیز می‌توان هستفاده کـــرد.

– جراحی؛ در موارد مزمن و پیدایش اسکار از جراحی پلهستیک جهت ترمیم ضایعه هستفاده می‌شود.

راه‌های پیشگیری از سالک

اصل حیاتی پیشگیری شکستن چرخه خانومدگی انگل هست که شامل:

– از بین بردن مخخانوم بیماری (سگ‌های ولگرد)

– جلوگیری از گزش پشه خاکی به‌وسیله پوشاندن بدن و توری پشت پنجره و هستفاده از پشه بند هنگام خوابیدن در مناطق باز

– پوشاندن زخم مبتلابه سالک جهت جلوگیری از گزش حشرات و احتمال انتقال بیماری

درمان افراد مبتلا به سالک

– گاهی برای افرادی که مأمور به خدمت در مناطق آلوده می‌شوند، به منظور اجتناب از پیدایش اسکار بر روی صورت، تلقیح عمدی بر روی ران انجام می‌شود. به این روش Leishmanization گویند.

گال

عامل این بیماری نوعی مایت به نام سارکوپتس اسکابئی (Sarcoptes scabiae) نوع انسانی هست که انگل اجباری انسان به شمار می‌رود.

این انگل داخل اپیدرم به حفر تونل یا بارو (Burrow) اقدام می‌کند. انگل ماده پس از لقاح به تخمگذاری داخل بارو مشغول می‌شود.

تخم‌ها و مدفوع انگل در پشت انگل ماده داخل بارو تجمع می‌یابد. طول عمر انگل ماده ۶-۴ هفته می‌باانجام گرفت.

لاروها ۴-۳ روز بعد از تخم خارج انجام گرفته و بارو را ترک می‌کنند و به سطح پوست می‌آیند و شروع به ایجاد باروهای کوچک و حفره مانند می‌کنند. بعد از تعداد  بار دگردیسی انگل بالغ نر و ماده ایجاد و سیکل تولید مثل تکرار می‌شود.

اپیدمیولوژی گال

گال در پایان گروه‌های سنی و در دو جنس به‌طور مساوی بروز می‌کند. ایجاد آلودگی می‌تواند هم از طریق جنسی و هم از راه غیر جنسی صورت می‌گیرد. ابتلا به بیماری ایجاد مصونیت نمی‌کند.

تظاهرات بالینی گال

در بزرگ‌سالان دوره کمون (نهفتگی) گال ۴-۳ هفته هست. در صورت عفونت‌های بعدی علایم در کاهش از ۲۴ ساعت ظاهر می‌شود.

خارش حیاتی‌ترین یافته بالینی هست که در شب و محیط گرم انجام گرفتت افزایشی می یابد و مانع خواب بیمار می‌گردد.

ضایعات به شکل‌های مختلف هست.

علامت مشخص بیماری وجود باروها (تونل) می باانجام گرفت که به طول ۱۵-۲ میلی متر به صورت خط مستقیم یا منحنی یا به شکل حرف S قرار دارند.

کانال‌ها به رنگ صورتی سفید یا تیره می‌باشند و مختصری برآمده‌اند. برای تائید وجود آن می‌توان از جوهر هستفاده نمود.

معمولاً محل باروها بر روی مچ و کناره دست‌ها و پاها، فواصل بین انگشتان، آلت تناسلی آقاان نواحی سرین، اسکرتوم، زیر بغل و پستان‌ها قرار دارد. در کودکان خردسال در کف دست و پا مشاهده می‌شود.

غالباً وزیکول‌ها و پوسچول ها در کف دست و پای شیرخواران بروز می‌کند.

پاپول های خارش دار به علت واکنش افزایش حساسیت در اطراف آگزیلا، نواحی دور آرئول خصوصاً” بر روی نواحی دور ناف، کفل و ران‌ها ایجاد می‌شود.

اشکال ویژه گال

– گال شیر خواران

– گال سالمندان

– گال دلمه‌دار (نروژی) – پوسته‌دار

– گال افراد با بهداشت بالا. علامت آن وجود پاپول پراکنده روی دست و پا می‌باانجام گرفت

تشخیص گال

وجود تظاهرات بالینی بیمار و ابتلای تعداد نفر از یک جمع می‌تواند کلید تشخیص باانجام گرفت. تشخیص قطعی گال با بررسی میکروسکوپی و شناسایی مایت یا تخم آن انجام می‌گیرد.

توصیه می‌شود برای یافتن حشره، انتهای بارو را در روی انگشتان دست و یا زیر ناخن‌ها که کمی برآمده هست، بتراشند.

درمان گال

داروهای ضد گال موضعی

 انتخاب نوع داروهای ضد گال بر اساس تأثیر دارو و سمیت بالقوه آن، وضعیت ضایعات اگزمایی ثانویه و سن بیمار صورت می‌گیرد. شامل:

۱- پرمترین ۵ درصد: ۸-۱۲ ساعت پس از مالیدن شسته شود.

۲- لیندان (Gammabenzene ): 6 ساعت پس از مالیدن به بدن شسته شود و یک هفته بعد تکرار گردد. (در کودکان  زیر ۵ سالگی و افراد باردار هستفاده نشود)

۳- کرم کروتامیتون: ۲-۵ روز متوالی و هر بار ۲۴ ساعت روی پوست بماند.

۴- قرص ایورمکتین (Ivermectine): در کودکان زیر ۵ سال و زمان بارداری هستفاده نشود

توجه: درمان بایستی برای همه افراد خانواده بدون توجه به وجود یا فقدان تظاهرات بالینی با هم انجام شود.

 اقدامات با هم با درمان گال

۱- پایان افراد خانواده و دوستان در تماس نزدیک بایستی با هم درمان شوند.

۲- بعد از ۲۴ ساعت از درمان احتمال انتقال آلودگی از بین می‌رود.

۳- ناخن‌های بیمار کوتاه شود.

۴- به بیماران تعلیم دهید که خارش ممکن هست تا ۲ هفته بعد از درمان باقی بماند. لذا به صرف باقی ماندن آن مریض نباید خودسرانه درمان را تکرار کند.

۵- پایان بیماران یک هفته بعد از درمان مجدداً تحت معاینه قرار گیرند.

۶- به بیمار تعلیم دهید که شرط موفقیت درمان این هست که دارو را به پایان سطح پوست بمالد.

 

تشخیص زعفران تقلبی با این روش ساده

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

از گیاهان معطر و خوش رنگی که به غذاهای ما رنگ و ظاهری زیبا می دهد، زعفران هست که نسبتا قیمت بالایی هم دارد. شاید اگر روش تشخیص اصل بودن آن را ندانید، بآسودهی زعفرانی تقلبی را می خرید. در این مطلب نحوه ی تشخیص زعفران تقلبی آورده انجام گرفته هست. با ما همراه باشید.

زعفران که از پرچم گل گیاه آن تهیه می شود،  گاهی به روش‌های مختلف تقلبی هم تولید و روانه بازار می شود. در انواع تقلبی، ریشک های اطراف ذرت یا بلال را با رنگ های مصنوعی به رنگ زعفران در می آورند یا خامه که قسمتی از مادگی گل گیاه زعفران هست را با چوب برزیلی ، چوب صندل یا پودر گلرنگ که شباهت زیادی به زعفران دارد و یا با رنگ های مصنوعی نظیر «تارترازین» که زیاد حساسیت زا و سرطانزهست ، تولید می کنند.

در نوع دیگر تقلب، زعفران را با انبار کـــردن در محیط های مرطوب یا اسپری ذرات ریز آب متورم و بر وخانوم آن می افزایند.

اگر افراد از ویژگی ها و خصوصیات ظاهری و رنگ و بو و عطر زعفران اصیل بی هشدار باشند،  بدون شک در دام سودجویان زعفران های تقلبی گرفتار می شوند. پس برای تشخیص زعفران اصیل از انواع تقلبی آن به این نکات ساده اما کاربردی توجه کنید.

زعفران حقیقی و اصیل باید بوی منتشر مطبوعی داشته و فاقد بوی کهنگی و کپک زدگی باانجام گرفت.

مزه آن تند و تلخ نباانجام گرفت و چنانچه پرچم های زعفران بین انگشتان دست فشرده و نرم شود انگشت ها را چرب کند.

هر میلی گرم زعفران اصل می تواند ۷۰۰ سی سی آب را به صورت محسوس رنگین کند.

زعفران حقیقی در تماس با آب داغ، رنگ قرمز مایل به نارنجی و زرد ایجاد می کند و با گذشت زمان به همان رنگ نخستیه باقی می ماند در صورتی که زعفران تقلبی رنگ قرمز تیره تولید می کند و پس از مدتی رنگ نخستیه خود را از دست می دهد.

رنگدانه های زعفران اصیل در تماس با آب یا شیر پس از گذشت تعداد دقیقه آزاد می شوند در صورتی که نوع تقلبی آن بلافاصله آب را رنگین می کنند.

به شکل ظاهری زعفران توجه کنید. برای اینکه ریشه های رنگ کـــرده بلال را به دست تان ندهند باید بدانید و آگاه باشید که پرچم زعفران منحنی شکل ولی ریشک های بلال صاف و مستقیم هستند.

معمولا برای تهیه پودر زعفران از پودر گلرنگ هستفاده می کنند و چون این پودر قرمز رنگ هست آن را با گرده ذرت مخلوط کـــرده تا رنگ آن تعدیل شود. برای تشخیص این نوع تقلب می توانید مقداری از این پودر را روی شعله گاز بوتان قرار دهیدۀ در این حالت زعفران خالص رنگ بنفش یا نارنجی ولی نوع تقلبی آن رنگ زرد ایجاد می کند.
منبع: tnews

ازدواج فامیلی! ریسک یا امتیاز؟

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

رکسانا خوشابی؛ کارشناس مشاور حقوقی

 

گرچه هنوز و همچنان در کشور ما ازدواج‌‌های فامیلی و قومی رواج دارد، اما به عنوان یک مشاور در معرض سوالاتی هستم که ذهن برخی مراجعان را به خود جلب کـــرده هست.

سوالاتی مانند آن که آیا ازدواج فامیلی نیکو هست یا بد؟ چه خطرات یا مشکلاتی در ازدواج فامیلی هست که در ازدواج با غریبه‌‌ها نیست؟ ازدواج‌‌های فامیلی چه مزایایی دارد؟ و همین طور الی آخر.

ازدواج فامیلی و ریسک‌‌ها

متخصصان معتقدند که اکثر ازدواج‌‌های فامیلی، ازدواج‌‌های موفقی نیستند.

حتی زیادی از متخصصان بر این باورند که بهتر هست از ازدواج‌‌های فامیلی با اقوام نزدیک، جلوگیری و پیشگیری بشود.

منظور از اقوام نزدیک، قوم و خویش‌‌هایی مانند عموزاده، دایی‌زاده، خاله‌زاده و عمه‌زاده هست.

اما اگر نسبت فامیلی دورتر باانجام گرفت، آسیب‌‌های ناشی از ازدواج‌‌های فامیلی کاهش خواهد انجام گرفت.

در این جا نظر شما را به برخی از دلایل منفی بودن ازدواج‌‌های فامیلی جلب می‌‌کنم:

ریسک داشتن کودکان عقب افتاده

متاسفانه همه تحقیقات یا اکثر قریب به اتفاق آنها  رویداد از این دارند که ازدواج‌‌های فامیلی ریسک داشتن فرخانومدان عقب افتاده ذهنی را افزایش می‌‌دهد. رخدادی که برای هیچ مادر و پدری خوشایند نیست.

در یکی از مطالعه‌‌هایی که با دنبال بررسی تاثیر ازدواج‌‌های فامیلی بر عقب ماندگی ذهنی کودکان انجام انجام گرفته نتایج چنین توصیف انجام گرفته‌اند: ازدواج فامیلی تاثیری معنی‌دار در عقب ماندگی ذهنی فرخانومدان دارد و  این موضوع بیان کننده نقش زیاد حیاتی و ارخانومده مشاوره ژنتیک در قبل از ازدواج می باانجام گرفت.

همچنین مطالعات دیگر نشان می‌‌دهند که از جمله عوامل متعددی كه در ایجاد معلولیت ذهنی كودكان مورد نظر هست ازدواج‌‌های فامیلی و پیوندهای خویشاوندی (همخونی) هست و نسبت خویشاوندی والدین حتی اگر در سطح تعدادمین نسل هم باانجام گرفت می‌‌تواند سبب عقب ماندگی كودك شود.

از این تحقیقات چنین نتیجه گرفته انجام گرفته هست كه مرگ و میر فرخانومدان در غیر خویشاوندان، در حدود چهل در هزار و در ازدواج‌‌های بین پسر عمو و دختر عمو به شصت تا هشتاد در هزار افزایش می‌‌یابد.

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریكایی نشان می‌‌دهد كه ازدواج بین اعضای دور و نزدیك خانواده، باعث افزایش میزان مرگ ومیر نوزادان و رانجام گرفت گسترده انواع بیماری‌‌های جسمی (قبل و بعد از تولد) می‌‌شود.

در كشور ما، ازدواج‌‌های فامیلی ‌در روستاها و مناطق عشایری افزایش از نقاط منطقهی هست و این به دلیل بافت فرهنگی و روابط غنی قومی حاكم بر این مناطق هست.

هموطنان عشایر و روستانشینان ترجیح می‌‌دهند كه با فردی از فامیل و نزدیكان خویش ازدواج كنند. نگاهی به سوابق تاریخی ازدواج خویشاوندی در ایران حكایت از این موضوع دارد كه ازدواج خویشاوند مقدس شآقاه انجام گرفته هست.

در بررسی سوابق تاریخی ازدواج‌‌های خویشاوندی در سایر كشورها می‌‌توان گفت که از دید جهان غرب ازدواجهای فامیلی غیر قابل قبول هست.

در اكثر ایالات امریكا، ازدواج با فامیل نزدیك مثل پسر عمو و دختر عمو، دختر عمه و پسر دایی و بالعكس ممنوع و غیر قانونی هست. این قانون در اواخر قرن ۱۹ میلادی به ثبت رسید.

در پژوهشی كه  در سال ۱۳۷۶ تحت نظر اساتید دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پایتخت در این زمینه انجام گرفت، ۴۰۰ كودك به صورت نمونه و به طور تصادفی در هستان لرستان انتخاب انجام گرفتند كه ۲۰۰ نفر از آنها كودك عقب مانده ذهنی و ۲۰۰ نفر آنها عادی بودند.

در این تحقیق همچنین به سن والدین در زمان بارداری و‌ ترتیب تولد، تحصیلات والدین در زمان بارداری و تعداد فرخانومدان خانواده توجه انجام گرفته بود.

نتایج نشان داد كه سن پدر در زمان بارداری می‌‌تواند بر عقب ماندگی ذهنی كودكان تأثیر داشته باانجام گرفت و زمان بچه خوهستن در آقاان باید قبل از سن ۴۰ سالگی انجام پذیرد و بهترین سن برای بارداری مادران سال‌های ۱۹ – ۳۴ سالگی هست و مادرانی كه قبل از ۱۸ سالگی یا بعد از ۳۵ سالگی باردار شوند امكان به وجود آوردن كودكان عقب‌مانده ذهنی در آنها افزایش هست.

در رابطه با ترتیب تولد، این موضوع با عقب ماندگی كودكان رابطه‌ای نداشت. همچنین تحقیقات نشان داد كه معمولاً والدین كودكان عقب مانده ذهنی از لحاظ سطح سواد و تحصیلات از والدین كودكان عادی پایین‌تر بودند.

همچنین از لحاظ تعداد فرخانومدان، نتایج نشان داد كه هر اندازه جمعیت خانواده افزایش باانجام گرفت و در خانواده افراد زیادی با هم خانومدگی كنند والدین نمی‌‌توانند به نیکوی مایحتاج فرخانومدان را رفع كنند و این باعث می‌‌شود كه بهره هوشی كودكان در خانواده‌‌های پرجمعیت كمتر باانجام گرفت. در پایان نتایج نشان داد كه تعدد پیوندهای خویشاوندی در والدین عقب مانده ذهنی نسبت به والدین كودكان عادی افزایش هست.

به عبارت دیگر ازدواج‌های خویشاوندی می‌‌تواند با عقب ماندگی ذهنی كودكان رابطه داشته باانجام گرفت. در پایان این پژوهش موارد زیر پیشنهاد انجام گرفته اند :

– ایجاد و گسترش مراكز مشاوره و كلینیك‌‌های مشاوره ژنتیكی در سطح كشور بخصوص در مناطق عقب افتاده عشایری؛

– تحقیقات گسترده بر روی نمونه‌‌های بزرگ در سراسر كشور در زمینه بررسی علل عقب ماندگی ذهنی؛

– مراجعه خانواده‌‌ها به مراكز مشاوره ژنتیكی قبل از اقدام به ازدواج‌‌های خویشاوندی؛

– آگاه كردن خانواده‌‌ها از خطرات ازدواج‌‌های خویشاوندی و منع این گونه ازدواج‌‌ها؛

با این که گسترش علم و آزمایشات ژنتیک،کمک شایانی به پیش بینی عقب افتادگی در نوزادان می‌‌کند با این وجود توصیه روانشناسان افزایش بر این نکته تمرکز دارد که همچنان ازدواج با اقوام نزدیک خط قرمز ازدواج هست. 

سردی جنسی

یکی دیگر از خطرات ازدواج‌‌های فامیلی، سردی تدریجی جنسی در طرفین هست.

با این که در ظاهر اقوام از کودکی و نوجوانی با هم بزرگ انجام گرفته اند و گاهی نسبت به همدیگر احساسات و علاقه زیادی داشته اند اما متاسفانه تجربیات نشان  می‌‌دهد که افرادی که از کودکی با هم بزرگ انجام گرفته و گیم کـــرده‌اند نمی‌‌توانند میل و گرایش جنسی را نسبت به هم تا  زمان طولانی امتداد بدهند.

هشداراتی که در کودکی از اقوام پیدا می‌‌کنیم مانع ایجاد بلند مدت میل جنسی هست. هشداراتی مانند این که پسر عمو تا ده سالگی جایش را خیس می‌‌کـــرده، دختر خاله متداوم دستش در بینی‌اش بوده، پسر عمه تنبل بوده و متداوم از زیر کار در می‌‌رفته، دختر دایی هیچتایم دستش را بعد از دستشویی رفتن نمی‌شسته و خلاصه هشداراتی که در زمان کودکی طبیعی، خنده‌آور و سرگرم کننده به نظر می‌‌رسد و باعث دست انداختن کودکان فامیل می‌‌شوند در بزرگسالی کاهش میل جنسی به آن فرد را به دنبال دارند.

دخالت و مشکل آفرینی خانواده‌‌ها

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد دخالت خانواده‌‌ها در ازدواج‌‌های فامیلی  افزایش از دیگر زوج‌‌ههست و از طرف دیگر، گستردگی این دخالت‌‌ها هم افزایش از دخالت‌‌ها در خانومدگی دیگر زوج‌‌ههست چون هم خانواده‌‌های زوج‌‌ها و هم فامیل در خانومدگی آنها دخالت می‌‌کنند.

اگر این فرض را بپذیریم که دخالت زیاد از حد در خانومدگی زوج‌‌ها می‌‌تواند مشکلاتی برای آنها به وجود بیاورد، باید این را یکی از معایب ازدواج‌‌های فامیلی بدانیم.

متاسفانه بررسی‌‌های روان شناسان نشان می‌‌دهد دخالت اطرافیان در خانومدگی زوج‌‌های جوان یکی از عوامل اصلی طلاق هست. پس زوج‌‌هایی که ازدواج فامیلی کـــرده اند خود به خود یک گام به طلاق نزدیک‌ترند.

هر تعداد که ممکن هست به خاطر نسبت فامیلی از طلاق آنها جلوگیری بشود اما همین هم سلامت روان خانوم و شوهر را به خطر می‌‌اندازد چون دائما در میدان تعارضات خانومدگی می‌‌کنند.

از آنجا  که طلاق در ازدواج فامیلی نه تنها دو نفر و دو خانواده را، که افراد و خانواده‌‌های زیادی را تحت الشعاع قرار می‌‌دهد. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد افرادی که ازدواج فامیلی داشته اند و طلاق گرفته اند، طلاق شان به ایجاد کینه و کدورت و جناح بندی در فامیل منجر انجام گرفته هست.

برای مثال خانواده خاله از آقا جانبداری می‌‌کنند و خانواده عمو از خانوم، و به همین ترتیب فامیل دو پاره می‌‌شود. پس کسانی که تن به ازدواج فامیلی داده اند به دشواری تن به طلاق می‌‌دهند و برخی از آنها که در خانومدگی مشترکشان مشکلات زیادی دارند، برای اینکه طلاق شان به کدورت‌‌های بزرگ تر و گسترده تر منجر نشود، می‌‌سوخانومد و می‌‌ساخانومد و فرخانومدان آنها هم در محیط‌‌های خانوادگی نامساعدتری رانجام گرفت می‌‌کنند.

مهارت‌‌ها در ازدواج‌‌های فامیلی

اگر پیش از این با فردی از فامیل و اقوام ازدواج کـــرده‌اید حتما قبل از بچه‌دار انجام گرفتن و نیز در زمان حاملگی، کلیه آزمایشات ژنتیکی را انجام بدهید و با کمک دوره‌‌های تعلیمی و مراجعه به مشاور و روانشناس، مهارت‌‌های عدم انتقال مسائل و مشکلات به خانواده‌‌ها و حل علمی آنها را بیاموزید و هر چه کاهش مشکلات را به خانواده  و اقوام انتقال دهید. تا لااقل بتوانید از برخی از تبعات منفی ازدواج‌‌های فامیلی در امان بمانید.

این را هم بگویم که همه ازدواج‌‌های فامیلی بد نیستند و تشابهات فرهنگی و رسم و رسوم، تشابهات ژنتیکی و توقعات مشابه از خانومدگی مشترک، گاهی زمینه  ساز تفاهم و همخوانی در خانومدگی مشترک می‌‌شود.  

 

کیسه صفرا و علت ایجاد سنگ در آن

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

دلایل زیادی وجود دارند که در کیسه صفرای افراد سنگ تولید می شود. به نقل کرد ی یک فوق تخصص گوارش از اصلی ترین دلایلی که میتواند منجر به این عارضه شود، مصرف فست فود ها هست که مصرف آن افزایش در جوانان شایع می باانجام گرفت.

علیرضا بیگدلی در گفت و گو با میزان گفت: طی سال‌های اخیر شاهد تغییر الگوی غذایی در میان جوانان و نوجوانان بوده ایم و همین موضوع نیز سبب بروز برخی بیماری‌ها در افراد انجام گرفته هست.

وی افزود: مصرف زیاد از اندازه فست فود‌ها سبب ایجاد سنگ در صفرای افراد انجام گرفته و مشکلاتی را برای آن‌ها به همراه دارد.

این فوق تخصص گوارش با اشاره به مضرات غذا‌های چرب برای افراد تصریح کـــرد: مصرف غذا‌های چرب سبب رسوب چربی در صفرای افراد می‌شود. در ابتدا چربی‌ها به گل و لای تبدیل انجام گرفته و در نهایت نیز سنگ صفرا تولید می‌شود.

بیگدلی در رابطه با علائم سنگ صفرا خاطرنشان کـــرد: افراد مبتلا به سنگ صفرا در قسمت فوقانی شکم خود احساس درد می‌کنند و زمانی که غذای چرب مصرف می‌کنند این درد افزایش می‌شود.

وی با ارائه هانجام گرفتاری در رابطه با مضرات مصرف سس سفید اظهارکـــرد: سس سفید نیز به دلیل چربی زیاد سبب ایجاد سنگ صفرا می‌شود و مصرف زیاد از اندازه آن مضرات زیادی دارد.

tnews