پرتال تعاون

کتاب تصویری گمانجام گرفته از موریس سنداک منتشر می‌شود • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

کتاب تصویری گمانجام گرفته از موریس سنداک، نویسنده و تصویرگر ادبیات کودکان و خالق کتاب محبوب «سفر به سرزمین وحشی‌ها» سال فردا به چاپ خواهد رسید.

کتاب تصویری گمانجام گرفته‌ای از موریس سنداک که تاکنون منتشر نانجام گرفته و در آرشیو شخصی او پنهان نگه داشته انجام گرفته بود، پنج سال پس از درگذشت این چهره مشهور کشف انجام گرفت.

این کشف به نوعی یادآور دهستان مشهور او و چیزی هست که پسری کوچک در گوشه‌ای پنهان کـــرده باانجام گرفت که پس از شام بتواند پنهانی آن را بخورد.

درباره این کتاب تصویری

این متن که با ماشین تایپ نوشته انجام گرفته و تصویرگری آن نیز تکمیل هست، با همکاری آرتور یورینکس همکار طولانی‌مدت سنداک خلق انجام گرفته و لین کاپونرا، رییس بنیاد موریس سنداک در کانتیکت آن را کشف کـــرده هست. کاپونرا، دستیار و دوست سنداک در طول سالیان دراز بود.

 

کتاب تصویری گمانجام گرفته از موریس سنداک

 

این کتاب با عنوان «پرستو و زوئستو در برزخ» سال هزار و نهصد و نود نوشته و تصویرگری انجام گرفته هست.

از این کشف به عنوان یک گنجینه مدفون یاد انجام گرفته که زیر لایه‌ای از گرد و غبار دفن بوده هست.

این کتاب تصویری که قرار هست پاییز دو هزار و نوزده منتشر شود، یکی از سه محصول مشترک بین سنداک و یورینکس در فاصله همکاری پانزده ساله آن‌ها بوده هست. «غول میامی» که سال ۱۹۹۵منتشر انجام گرفت و «مامی؟» که سال دو هزار و شش منتشر انجام گرفت دو اثر مشترک دیگر این دو هست.

عنوان این کتاب تصویری از شوخی بین این دو چهره سرچشمه گرفته که همدیگر را با نام «پِرِستو» و «زِستو» خطاب می‌کـــردند.

سنداک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خالقان کتاب‌های تصویری برای کودکان در نیم قرن اخیر شناخته می‌شود. این نویسنده آمریکایی که منطقهتی جهانی داشت، ماه می (اردیبهشت) دو هزار و دوازده در ۸۳ سالگی درگذشت. او که خالق کتاب‌های تحسین انجام گرفته‌ای چون «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، «در آشپزخانه شب» و «بیرون از آنجا» بود، جهانی از شگفتی و ترس‌های شناخته نانجام گرفته را در برابر چشم کودکان قرار می‌داد.

 سنداک که به عنوان نویسنده و تصویرگر نیز تعدادین کتاب خلق کـــرده بود، طراحی ۸۰ عنوان کتاب را نیز در کارنامه‌اش داشت.

این هنرمند همچنین کار طراحی لباس برای باله و اپرا را نیز انجام می‌داد و تهیه‌کنندگی تعدادین سریال انیمیشن تلویزیونی را که بر پایه تصویر ها خودش ساخته انجام گرفته بودند بر عهده داشت.

یک سال پس از درگذشت این نویسنده، «کتاب برادرم» به قلم وی منتشر انجام گرفت که درباره «جک» برادر وی بود که ۱۸ سال پیشتر درگذشته بود. این کتاب که با مرگ برادر سنداک به پایان می‌رسید، پس از مرگ خود وی منتشر انجام گرفت.