پرتال تعاون

غربالگری و چک‌آپ عامل جلوگیری از خطر بروز بیماری‌ها • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

غربالگری و چک‌آپ عامل جلوگیری از خطر بروز بیماری‌ها

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

با سلام واحترام و عرض خیر مقدم به شما هممنطقهی عزیز و تشکر فراوان از اینکه به ما، پرسنل این مرکز، افتخار داده و خدمات این کلینیک را انتخاب کـــرده اید. دنبال ما رضایتمندی پایان منطقهوندان مراجعه کننده به این مرکز می باانجام گرفت. از آنجا که شما شایسته بهترین خدمات می باشید، بر آن انجام گرفتیم تا خدمات ارتقا سلامت و پیشگیری از بیماری را ارائه دهیم. دنبال نخستیه در طب پیشگیری، ممانعت از بروز بیماری هست. غربالگری عوامل خطر بروز بیماری ها و ارائه توصیه ها و مداخلات سلامتی پیشگیرانه و ارجاع لازم به منظور مداخلات سطح دوم حیاتیترین وظیفه این خدمت می باانجام گرفت. همچنین مشاوره پیشگیرانه به افراد ظاهرا سالم از وظایف مهست. غربالگری و چک آپ برای افراد مختلف و بر حسب سن وجنس و فاکتورهای خطر تفاوت دارد. شرح نمونه ای از فرایندهای قابل اجرا بر اساس هستانداردهای بین المللی  (( USPSTF, UP TO DATE )) در زیر آورده انجام گرفته هست که بر حسب نیاز فرد و تشخیص پزشک قابل تغییر می باانجام گرفت :

چک آپ برای خانم ۳۰-۱۸ ساله، در سطح نخست :

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری دارای بورد تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم،

دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو

گردن، اعصاب ، تیروئید، خانومان، کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، …)

آزمایش ها: قند خون ناشتا، آزمایش تکمیل خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال، آزمایش عملکـــرد کلیه،

آزمایش عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید، بیلی روبین، گروه خونی

بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری، رحم و تخمدان ها…)

چک آپ برای خانم ۳۰-۱۸ ساله، در سطح دوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست  به علاوه  مشاوره تغذیه، ویزیت متخصص داخلی، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، فاکتور التهابی، کلسیم خون

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

تکمیل واکسیناسیون: واکسن دیفتری کزاز، واکسن هپاتیت بی

چک آپ برای خانم ۳۰-۱۸ ساله، در سطح سوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم

آزمایش ها: آزمایشات سطح نخست و دوم بعلاوه آزمایش مدفوع × ۳

 

چک آپ برای جناب آقا ۳۰-۱۸ ساله، در سطح نخست:

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری دارای بورد تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم،

دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو

گردن، اعصاب ، تیروئید، کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، …)

آزمایش ها: قند ناشتا، آزمایش خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال، آزمایش عملکـــرد کلیه، آزمایش

عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید، بیلی روبین ، گروه خون

وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی : بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری…)

چک آپ برای جناب آقا ۳۰-۱۸ ساله، در سطح دوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست  به علاوه  ویزیت متخصص داخلی، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، تست های التهابی، بیلی روبین، کلسیم سرم

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

تکمیل واکسیناسیون: واکسن دیفتری کزاز، واکسن هپاتیت بی

 

چک آپ برای جناب آقا ۳۰-۱۸ ساله، در سطح سوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم  به علاوه  مشاوره تغذیه

آزمایش ها: آزمایشات سطح نخست و دوم بعلاوه آزمایش مدفوع × ۳

 

چک آپ برای خانم ۳۱- ۴۹ ساله، در سطح نخست :

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری دارای بورد تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم،

دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو

گردن، اعصاب ، تیروئید، خانومان، کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، …) ، مشاوره تغذیه

آزمایش ها: قند ناشتا، آزمایش خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال، آزمایش عملکـــرد کلیه، آزمایش

عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید،  بیلی روبین، گروه خونی

وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی : بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی

فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری، رحم و تخمدان ها…)

چک آپ برای خانم۳۱- ۴۹  ساله، در سطح دوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست بعلاوه  ویزیت متخصص داخلی، ویزیت متخصص خانومان، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، تست های التهابی، بیلی روبین، کلسیم

سرم

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

پاپ اسمیر

تکمیل واکسیناسیون:

واکسن دیفتری کزاز، واکسن هپاتیت بی

 

چک آپ برای خانم ۳۱- ۴۹ ساله، در سطح سوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست و دوم بعلاوه تومور مارکرها CEA, CA 19-9, ΑFP, CA 125, CA 15-3 ) )، آزمایش مدفوع × ۳

 

چک آپ برای جناب آقا  ۳۱- ۴۹ساله، در سطح نخست:

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری دارای بورد تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم،

دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو

گردن، اعصاب ، تیروئید، کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، …)، مشاوره تغذیه

آزمایش ها: قند ناشتا، آزمایش خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال، آزمایش عملکـــرد کلیه، آزمایش

عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید، بیلی روبین، گروه خونی

وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی : بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی

فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری…)

 

چک آپ برای جناب آقا ۳۱- ۴۹ ساله، در سطح دوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست بعلاوه  ویزیت متخصص داخلی، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، تست های التهابی، بیلی روبین، کلسیم

سرم

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

تکمیل واکسیناسیون:

واکسن دیفتری کزاز، واکسن هپاتیت بی

 

چک آپ برای جناب آقا ۳۱- ۴۹ ساله، در سطح سوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم بعلاوه تومور مارکرها,( CEA, CA 19-9, ΑFP, CA 125, CA 15-3 ) و آزمایش مدفوع × ۳

 

چک آپ برای خانم بالای ۵۰ سال، در سطح نخست :

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری دارای بورد تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم،

دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو

گردن، اعصاب ، تیروئید، خانومان، کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، ارزیابی امتیاز خطر فرامینگهام  جهت پیش بینی ده ساله

بیماری های قلبی عروقی و  …) ، مشاوره تغذیه

آزمایش ها: قند ناشتا، آزمایش خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال ، آزمایش عملکـــرد کلیه، آزمایش

عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید، آزمایش مدفوع ، بیلی روبین، گروه خونی

وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی : بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی

فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تست عملکـــرد ریه

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری، رحم و تخمدان ها…)

پاپ اسمیر

چک آپ برای خانم بالای ۵۰ سال، در سطح دوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست بعلاوه  ویزیت متخصص داخلی، ویزیت متخصص خانومان، ویزیت متخصص قلب و

عروق، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، تست های التهابی، بیلی روبین، کلسیم

سرم

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

ماموگرافی

آندوسکوپی

تکمیل واکسیناسیون: واکسن دیفتری کزاز، واکسن هپاتیت بی

چک آپ برای خانم بالای ۵۰ سال، در سطح سوم :

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم بعلاوه

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست ودوم بعلاوه تومور مارکرها ( CEA, CA 19-9, ΑFP, CA 125, CA 15-3 )

اندازه گیری توده هستخوانی (Bone Mineral Densitometry Test)

کلونوسکوپی

اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی)

چک آپ برای جناب آقا بالای ۵۰ سال، در سطح نخست:

شرح حال و معاینه تکمیل همه اعضا بدن توسط متخصص طب پیشگیری از دانشگاه علوم پزشکی پایتخت دارای بورد

تخصصی (فشارخون، قد، وخانوم، دورکمر، تعیین شاخص توده بدنی (BMI)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن

(Waist/Hip)، محاسبه شاخص دور کمر به دور باسن (Waist/Hip)، معاینه قلب، سرو گردن، اعصاب ، تیروئید،

کلیه، گوارش، اندام ها، ریه، ارزیابی امتیاز خطر فرامینگهام  جهت پیش بینی ده ساله بیماری های قلبی عروقی و  …)

مشاوره تغذیه

آزمایش ها: قند ناشتا، آزمایش خون، تری گلیسیرید، کلسترول، ال دی ال، اچ دی ال ، آزمایش عملکـــرد کلیه، آزمایش

عملکـــرد کبد، آهن، ویتامین دی، اسید اوریک، آزمایش ادرار، آزمایش تیروئید، آزمایش مدفوع، آزمایش پروستات،

بیلی روبین، گروه خونی

وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی : بررسی وضعیت تغذیه فرد توسط پرسشنامه ( FFQ ) ، بررسی سطح فعالیت فیزیکی

فرد توسط پرسشنامه معتبر

نوار الکتریکی قلب ECG) ) ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تست عملکـــرد ریه

سونوگرافی تکمیل شکم و لگن ) کبد و مجاری صفراوی، گوارش، کلیه ها و مثانه و مجاری ادراری، پروستات…)

چک آپ برای جناب آقا بالای ۵۰ سال، در سطح دوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست بعلاوه  ویزیت متخصص داخلی، ویزیت متخصص قلب و عروق، معاینه دندانپزشکی

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست بعلاوه هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، تست های التهابی، بیلی روبین، کلسیم –

سرم

تصویر قفسه سینه (Chest X Ray)

آندوسکوپی

تکمیل واکسیناسیون: واکسن دیفتری کزاز،  واکسن هپاتیت بی

چک آپ برای جناب آقا بالای ۵۰ سال، در سطح سوم:

پایانی موارد ذکر انجام گرفته در سطح نخست و دوم

آزمایش ها: پایانی آزمایشات سطح نخست ودوم بعلاوه تومور مارکرها ( CEA, CA 19-9, ΑFP, CA 125, CA 15-3 )

کلونوسکوپی

اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی)