پرتال تعاون

سلامت روان در محل کار • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

سلامت روان در محل کار

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

در سراسر جهان، زیاد از ۳۰۰ میلیون نفر مبتلا به افسردگی هستند که علت اصلی ناتوانی می باانجام گرفت، و در میان این افراد، تعداد زیادی از آنها با هم دارای نشانه هایی از اضطراب بوده و از آن رنچ می برند. در مطالعه ای که اخیرا چاپ انجام گرفته هست، “WHO” برآورد می کند که افسردگی و اختلالات اضطرابی هر ساله در اقتصاد جهانی به میزان ۱ تریلیون دلار برای بهره وری از دست رفته، هزینه دارد.

بیکاری، یک عامل خطر شناخته انجام گرفته برای مشکلات سلامت روان هست، در حالیکه باخانومشسته انجام گرفتن یا گرفتن کار نقش محافظتی دارد. یک محیط کاری منفی ممکن هست منجر به مشکلات جسمی و روانی، هستفاده مضراز مواد یا الکل، غیبت از محل کارو بهره وری از دست رفته شود. مکان هایی که باعث ترویج و گسترش سلامت روان انجام گرفته و از افرادی که دارای اختلالات روحی هستند ،حمایت می کنند، احتمال افزایشی برای کاهش غیبت از محل کار دارند، باعث افزایش بهره وری انجام گرفته و از دستاوردهای اقتصادی مرتبط بهره مند می شوند.

۱- عوامل خطر مرتبط با کار برای سلامتی

در محیط کاری ممکن هست عوامل خطر زیادی برای سلامت روانی وجود داشته باانجام گرفت. اکثر خطرات، مربوط به تعاملات میان نوع کار، محیط سازمانی و مدیریتی، مهارت ها و شایستگی های کارکنان و حمایت های موجود برای کارکنان درحین انجام کار آنها هست. به عنوان مثال، یک فرد ممکن هست مهارت هایی را برای تکمیل وظایف داشته باانجام گرفت، اما ممکن هست منابع لازم برای انجام آنچه مورد نیاز هست، نداشته و یا ممکن هست اقدامات حمایتی مدیریتی یا سازمانی را نداشته باانجام گرفت. خطرات بهداشت روانی شامل موارد زیر هست:

– سیهست های بهداشت و ایمنی نا معقول؛
– شیوه های ارتباطات و مدیریت ضعیف؛
– مشارکت محدود در تصمیم گیری و یا کنترل کم در مورد یک ناحیه از کار؛
– سطح پایین پشتیبانی از کارکنان؛
– ساعت های کاری غیر قابل انعطاف؛
– وظایف یا اهداف سازمانی نامشخص.

همچنین ممکن هست عوامل خطر مربوط به محتوای شغلی باانجام گرفت، مانند وظایف نامعقول برای یک فرد معقول و صلاحیت دار، یا یک حجم کاری بالا و بدون وقفه. بعضی از مشاغل ممکن هست خطرات شخصی افزایشی نسبت به دیگر کار ها داشته باانجام گرفت؛ (مثلا افراد و کارگرانی که معمولا نخستین پاسخ دهنده به کار های بشردوستانه هستند) که می تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد و باعث ایجاد نشانه های اختلالات روانی شود یا منجر به هستفاده مضر از الکل یا داروهای روانگردان شود.

عامل خطر در شرایطی که کمبود انسجام تیمی یا حمایت اجتماعی وجود دارد، ممکن هست افزایش یابد. آزار و اذیت روانشناختی (که به عنوان “mobbing” شناخته می شود) معمولا علل هسترس مربوط به کار را از طریق کارگران گزارش می دهد و خطراتی را برای سلامت کارگران ایجاد می کند.

آنها با مشکلات روحی و جسمی مرتبط هستند. این عواقب سلامت می تواند برای کارفرمایان، از لحاظ کاهش بهره وری و افزایش گردش کارکنان، هزینه داشته باانجام گرفت. این عوامل همچنین می تواند تاثیر منفی بر تعاملات خانوادگی و اجتماعی داشته باانجام گرفت.

۲- ایجاد یک محیط کار سالم

یک عنصر حیاتی در دستیابی به یک محیط کار سالم، توسعه قوانین، هستراتژی ها و سیهست های دولتی هست که توسط دایره اتحادیه اروپا اخیرا در این زمینه بر روی آن کار انجام گرفته هست. محیط کار سالم را می توان به عنوان محیطی شرح داد که کارکنان و مدیران به طور فعال در محیط کاری، با حمایت و حفظ سلامت، ایمنی و رفاه همه کارکنان، به کار خود ادامه می دهند. یک راهنمایی اخیر از مجمع اقتصادی جهانی نشان می دهد که مداخلات باید یک رویکـــرد سه جانبه داشته باشند:

– حفاظت از سلامت روان، از طریق کاهش عوامل خطر مرتبط با کار.
– ارتقاء سلامت روان، از طریق ایجاد جنبه های مثبت کار و نیروی کار کارمندان.
– ذکر مشکلات بهداشت روانی بدون توجه به علت.

این راهنما مراحلی را که سازمانها می توانند برای ایجاد یک محل کار سالم، ازآن بهره بگیرند، مشخص کـــرده هست،از جمله:

– آگاهی از پیرامون محیط کاری و نحوه سازگاری آن با ترویج سلامت روانی بهتر برای کارکنان مختلف.
– یادگیری از انگیزه رهبران سازمانی و کارکنانی که اقداماتی انجام داده اند.
– عدم نوآوری چرخ ها به وسیله آگاهی از آنچه شرکت های دیگر انجام داده اند، چون در این صورت دیگر نوآوری نیست.
– درک فرصت ها و نیاز های فردی کارکنان، در کمک به توسعه بهتر سیهست هایی برای سلامت روان در محل کار.
– آگاهی از منابع پشتیبانی و مکان هایی که آقام می توانند در آنجا کمکی پیدا کنند.

مداخلات و شیوه های نیکوی که محافظت و ترویج سلامت روان در محل کار را شامل می شود عبارتند از:

– پیاده سازی و اجرای سیهست ها و شیوه های بهداشت و ایمنی، از جمله شناسایی پریشانی، هستفاده مضر از مواد روانگردان و بیماری و ارائه منابع برای مدیریت آنها؛

– هشدار رسانی به کارمندان تحت این عنوان که “پشتیبانی در دسترس هست”؛
– مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، انتقال احساس کنترل و مشارکت؛ شیوه های سازمانی که از تعادل کار و خانومدگی سالم حمایت می کنند؛
– پلن های توسعه حرفه ای کارکنان؛
– تشخیص ودرنظر گرفتن سهم پاداش کارکنان.

مداخلات بهداشت روان باید به عنوان بخشی از یک هستراتژی بهداشت و سلامت یکپارچه انجام شود که شامل پیشگیری، شناسایی زودرس، حمایت و توانبخشی هست. خدمات بهداشت حرفه ای و کارشناسی، ممکن هست از سازمان ها ی دخیل در اجرای این مداخلات، تا جایی که در دسترس هستند حمایت کنند، اما حتی اگر آنها نیز نبودند، ممکن هست تعدادی تغییر ایجاد شود که می تواند سلامت روان را محافظت و ارتقاء دهد. کلید موفقیت این هست که این حمایت شامل همه ذی نفعان و کارکنان در همه سطوح باانجام گرفت؛ هنگام ارائه حمایت، ارتقا وپشتیبانی از مداخلات و هنگام نظارت بر اثربخشی آن.

۳- حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روان در کار

سازمانها مسئولیت حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی را در ادامه یا بازگشت به کار دارند. تحقیقات نشان می دهد که بیکاری، به ویژه بیکاری بلند مدت، می تواند تأثیر منفی بر سلامت روان داشته باانجام گرفت. زیادی از ابتکارات ذکر انجام گرفته در بالا ممکن هست به افرادی که دارای اختلالات روحی هستند کمک کند.

به طور مشخص، ساعت های کاری انعطاف پذیر، طراحی مجدد شغل، رفع دینامیک منفی کار، و ارتباط حمایتی و محرمانه با مدیریت می تواند به افرادی که دارای اختلالات روانی هستند، برای ادامه یا بازگشت به کار، کمک کند. نشان داده انجام گرفته هست که دسترسی به درمان های مبتنی بر شواهد، برای افسردگی و سایر اختلالات روانی سودمند هست. به دلیل نشانه های مرتبط با اختلالات روانی، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارمندان، احساس پشتیبانی و توانایی برای درخوهست پشتیبانی در زمینه ادامه یا بازگشت به کار را داشته و منابع لازم  برای انجام کار آنها را فراهم کنند.

 


در این باره افزایش بخوانید: برای حفظ سلامت روانی در محل کار، بهترین راه پیشگیری هست


برگردان: سیما آزادفلاح

هرگونه کپی برداری باذکر نام دکتر سلام و پیوند دهی مستقیم مجاز هست