پرتال تعاون

سرطان پستان و نمونه­ برداری Sentinel Node (SNB) • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

سرطان پستان و نمونه­ برداری Sentinel Node (SNB)

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

در سرطان پستان، یک نمونه­ برداری Sentinel Node (SNB) به گونه­ای انجام می­ شود که علاوه بر بافت پستان، از نخستین گره ­های لنفاوی که لنف تومور به آن­ها تخلیه می­ شود هم نمونه­ برداری انجام می­ شود (به این گره ­ها، گره ­های Sentinel می ­گویند). این به پزشک کمک می­ کند که فقط گره ­های لنفاوی که افزایشین احتمال سرطانی انجام گرفتن را دارند از بدن خارج کند و بیمار جراحی سبک­تر با عوارض کاهشی داشته باانجام گرفت. گره ­های Sentinel نخستین گره­ هایی هستند که احتمالاً سلول­های سرطانی به آن­ها می­ رسند.

در سرطان پستان، گره ­های Sentinel معمولاً در زیر بغل هستند. در درصد کمی از موارد، گره­ های Sentinel در جای دیگری از سیستم لنفاوی پستان قرار دارند. اگر گره Sentinel درگیر سرطان انجام گرفته باانجام گرفت، احتمال دارد گره ­های لنفاوی که این گره به آن می­ ریزد هم درگیر باانجام گرفت. اگر گره Sentinel درگیری سرطانی نداشته باانجام گرفت، به احتمال خیلی زیاد گره ­های دیگر هم سالم خواهند بود.


نمونه ­برداری SNB چگونه انجام می ­شود؟

برای مشخص کـــردن گره Sentinel، یک ماده قابل ردیابی که می ­تواند ماده جذب کننده رادیواکتیو یا رنگ آبی یا هر دو باانجام گرفت را به داخل فضای اطراف تومور تزریق می­ کنند (قبل از اینکه هرگونه جراحی روی پستان انجام شود). این ماده، همان راهی را طی می ­کند که به احتمال زیاد سلول­های سرطانی تومور در راه لنفاوی طی می­ کنند. بنابراین جراح با ردیابی این ماده می ­تواند یک یا دو گره لنفاوی که ابتدا ماده وارد آن می ­شود را تعیین کند و این­ها همان گره ­هایی هستند که افزایشین احتمال درگیری سرطان را دارند. این روش ممکن هست در بیمارستان­های مختلف کمی متفاوت از هم باانجام گرفت.


مزایای نمونه ­برداری SNB چیست؟

تحقیقات نشان می­ دهند، روش نمونه ­برداری SNB می­تواند در تعیین گره ­های لنفاوی که باید خارج شوند مفید باانجام گرفت و خطر عوارض مربوط به خارج سازی تکمیل همه گره ­های لنفاوی که احتمال درگیری سرطان را دارند کاهش می­ کند.

زمانی که یک لامپکتومی (خارج کـــردن توده) یا مهستکتومی (برداشتن پستان) انجام می ­شود، با هستفاده از تکنیک SNB تعداد کمی گره لنفاوی برای بررسی از نظر درگیری سرطان همراه با جراحی خارج می­ شود. قبل از هستفاده از این تکنیک، گروه بزرگی از گره ­های لنفاوی زیر بغل برداشته می­ انجام گرفت که عوارض زیادی برای بیمار بعد از جراحی به جای می­ گذاشت؛ عوارضی مثل لنف ادم یا تورم بازو و دست.


ترجمه انجام گرفته از: www.webmd.com