پرتال تعاون

خشونت داخل خانه علیه خانومان و کودکان زیاد زیاد هست • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

خشونت داخل خانه علیه خانومان و کودکان زیاد زیاد هست

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

معصومه ابتکار/معاون امور خانومان و خانواده مدیر جمهور

 

دسترسی به فرصت‌های مساوی و برابر برای دختران کشور بنا به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم نیست به همین دلیل باید برای این مسئله پلن‌ریزی‌های صحیح و به هنگام داشته باشیم.

با توجه به قانون پلن ششم توسعه و سیهست‌های کلی حوزه خانومان و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری دنبالگذاری‌های مشخصی داریم، عملکـــرد پایانی دستگاه‌ها را در حوزه خانومان و خانواده بررسی خواهیم کـــرد و تلاش می‌کنیم که جلسات ستاد ملی خانوم و خانواده نیز مرتب برگزار شود.

نگاه ما فرادستگاهی هست و پایانی NGO ها و سازمان‌های آقام نهاد و حتی نیروهای مسلح در این زمینه تکالیفی بر عهده دارند.

ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون پلن ششم توسعه تکالیف روشنی چه برای بدنه دولت و چه مجموعه حاکمیت ایجاد کـــرده هست که باید پلن‌ریزی‌های لازم جهت تحقق این تکالیف و اهداف را ارائه دهیم.

حیاتیترین اقدام معاونت خانومان و امور خانواده مدیر جمهور «شاخص سازی» هست.

هر تعداد در گذشته هم در این زمینه اقدامات نیکوی انجام گرفته اما برای اجرای هر طرح و پلن‌ای و اتخاذ هر سیهستگذاری باید از وضعیت خود آگاه باشیم و شاخص سازی‌های صحیح ارائه دهیم. باید در نقاط شکاف و آسیب پلن ریزی‌های خاص خرد و کلان داشته باشیم.

این در حالی هست که همه متولیان حوزه خانومان و امور خانواده باید عضو «ستاد ملی خانوم و خانواده» باشند زیرا در غیر اینصورت اقدامات آنها فایده‌ای نخواهد داشت.

 خشونت داخل خانه علیه خانومان و کودکان زیاد زیاد هست و این معقولات خانواده را به هم می‌‌خانومد؛ به صورت حتم خشونت تعریف خاصی دارد و آخرین مرحله، خشونت فیزیکی هست.

باید گفتگوی ملی را گسترش دهیم چون با وجود پیشرفت‌‌ها در حوزه خانومان و خانواده اما آسیب‌‌های زیادی داریم و روز به روز در حال افزایش هست.

ساختارهای مربوطه به خانومان را باید ارتقاء داد و به صورت حتم تشکیل سازمان ملی خانومان یا وزارت امور خانومان که در دنیا نیز مرسوم هست، ایده‌آل مهست.

در حال حاضر ساختار معاونت خانومان معقول نیست؛ باید متولی امور خانومان و خانواده در هر دستگاهی جایگاه خاصی داشته باانجام گرفت و در سطح دولت روی این موضوع کار خواهیم کـــرد.

قدرت توجیه و قانع کـــردن زیاد حیاتی هست و ما باید توان کافی داشته باشیم که در شورای معاونان دستگاه‌ها و یا شورای پلن‌ریزی هستان‌‌ها، سیهست‌ها و پلن‌‌های بهبود وضعیت خانواده را پیش ببریم.

برای ارتقای سلامت خانومان و دختران پلن‌‌های جدی داریم به صورت حتم کارهای نیکوی شده هست اما باید این تعلیم‌‌ها فراگیر شود.

دلیل تمایل جوانان به ازدواج کم هست؟ که باید روی موضوع تعلیم جوانان کار کـــرد تا این مشکلات حل کـــرد.

نداشتن عزت نفس در دختران و پسران مشکل دیگر در حوزه خانواده هست و ما باید روی موضوع افسردگی نیز کار کنیم و برای نشاط در جامعه نیز پلن ریزی تکمیلی داشته باشیم.

در سیهست‌‌های کلان اینکه حوزه خانوم و خانواده را از هم جدا کنیم درست نیست؛ این درحالی هست که آمارها و شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهد که ما تعادل جنسیتی نداریم.

درست هست عقب ماندگی و چالش داریم اما دستاوردهای زیادی داریم و می‌‌توانیم تجربیات خودمان در حوزه خانومان و خانواده را به جهان نشان دهیم، به صورت حتم باید همکاری‌های بین‌المللی موثر و فعال هم داشته باشیم.

با تک تک وزارتخانه‌‌ها و معاونان مدیر جمهوری نشست‌های مختلف خواهیم داشت تا پلن‌ها را پیش بیریم تا بتوانیم با همدلی و همکاری دستاوردهای نیکوی برای جامعه داشته باشیم.