پرتال تعاون

تایمی در تعلیم و پرورش به عقب برگردیم • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

تایمی در تعلیم و پرورش به عقب برگردیم

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

به فاصله دو روز پشت سر هم دو رویداد از حوزه تعلیم‌ و پرورش، بخشی از هواداران دولت را نگران کـــرد و واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و در فضای عمومی به‌منزله نشانه‌هایی از تغییر در تعلیم‌ و پرورش خوانده‌ انجام گرفت. نخستی ممنوعیت تعلیم زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی و دومی تغییر نام تعلیم و پرورش به «تربیت حتمی و عمومی» بود. هر دو رویداد معناهایی را به ذهن متبادر می‌کنند که حکایت از نوعی بازگشت به عقب از تغییرات جامعه دارد. دلیل ممنوعیت تعلیم زبان انگلیسی در مدارس را تقویت زبان فارسی نقل کرد‌اند.

متأسفانه با وجود شعار اهمیت تعلیم و پرورش، این وزارتخانه در دولت‌های گذشته، در عمل جزء کم‌اهمیت‌ترین وزارتخانه‌ها برای دولت بوده و صرفا از یک سو به‌عنوان مشکل دولت (به دلیل مسائل و مشکلات مالی) و از سوی دیگر به عنوان انبار رأی (به دلیل تصور تأثیرگذاری معلمان در رأی) نگاه انجام گرفته هست. در این دولت نیز تعلیم‌ و پرورش در حاشیه دولت و انگار جزیره جداگانه‌ای هست که سیهست‌های کلی دولت برآمده از آرای آقام را پیگیری نمی‌کند وگرنه چگونه ممکن هست در دو روز پشت ‌سر هم دو رویداد از آن وزارتخانه اعلام شود که بدنه اجتماعی هوادار دولت را نگران کند؟

تبعات ممنوعیت تعلیم زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی

علت ممنوعیت تعلیم زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی، تقویت زبان فارسی اعلام انجام گرفته هست. بر اساس چه تحقیقاتی چنین نسبیتی بین این دو موضوع برقرار انجام گرفته هست؟ تعداد درصد از مدارس ابتدایی ایران تعلیم زبان انگلیسی دارند؟ آیا در مدارس دولتی زبان انگلیسی تدریس می‌شود؟ پس دلیل در این مدارس به گواه آزمون‌های مختلف، سواد خواندن بچه‌ها این‌قدر پایین هست؟ اگر تعلیم و پرورش می‌خواهد زبان فارسی را تقویت کند، پایه زبان فارسی، فارسی‌ خواندن هست. در این زمینه چه اقدامات تازه‌ای در دوره جدید انجام انجام گرفته هست؟ چه پلن‌ای برای این موضوع دارند؟ ممنوعیت تعلیم زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی نه‌تنها به تقویت زبان فارسی منجر نخواهد انجام گرفت که حتی باعث نخواهد انجام گرفت خانواده‌ها از تعلیم زبان صرف‌نظر کنند، بلکه راه تعلیمگاه‌های زبان را در پیش خواهند گرفت و مرجعیت تعلیم‌ و پرورش در تعلیم کاهش خواهد یافت.

معنای تربیت در تغییر نام تعلیم و پرورش به تربیت حتمی و عمومی

در شرایطی که برخی از رسانه‌ها در کار پشیمان‌سازی رأی‌دهنده‌ها به روحانی هستند، از این تصمیم عجیب‌تر، پیشنهاد تغییر نام وزارت تعلیم‌ و پرورش به وزارت تربیت حتمی و عمومی هست. شاید برای تصمیم‌گیران پایان ماجرا در تغییر دو نام خلاصه شود، اما برای آقام، این تصمیم معنادارتر هست و معنای نمادینش در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. در برخی از شبکه‌های اجتماعی از معنای نمادین جایگزینی کلمه عربی تربیت به‌جای کلمات فارسی تعلیم ‌و پرورش نوشته‌اند، اما ماجرا سویه دیگری هم دارد. تربیت نه‌تنها واژه‌ای عربی هست که جایگزین واژه‌ای فارسی می‌شود که در کیفیت و نگاه به فرایند نیز متفاوت هست. در تربیت نوعی بستگی وجود دارد و از بالا به پایین هست که کودکان و نوجوانان در برابرش جز پذیرش چاره‌ای ندارند و موجودات منفعلی‌اند که باید مطابق آن بسته تغییر کنند، اما پرورش بر فرایندی تکیه دارد که کودکان نیز در آن فعالند و نقش دارند.

تبدیل پرورش در تعلیم‌ و پرورش به تربیت، یعنی کهستن از انعطاف‌پذیری تعلیم و پرورش و این اتفاق در زمانه‌ای صورت می‌گیرد که بحث جدی کارشناسان این هست که چگونه یادگیری را جایگزین تعلیم کنیم. این تغییر نام ساده -به صورت حتم اگر ساده باانجام گرفت- نه‌تنها معنای نمادین سیاسی دارد و همین معنای سیاسی بر نگرانی‌ها افزوده هست که از نظر اتخاذ رویکـــردهای تربیتی و تعلیمی نیز نوعی برگشت به عقب هست. یکی از راه‌های قضاوت درباره دولت‌ها، بررسی نوع نگاه آن دولت به تعلیم‌ و پرورش هست. در هر کشوری میزان توجه به نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، نشان‌دهنده جهت‌گیری کلان آن کشور هست. در برخی از کشور‌ها افزایش به امور دفاعی و نظامی توجه می‌شود، در برخی از کشور‌ها امنیت و سیهست داخلی و در برخی از کشورها به بهداشت و سلامت توجه افزایشی می‌شود.

 

تعلیم و پرورش

 

تایمی در تعلیم و پرورش به عقب برگردیم…

در برخی از کشورها تأمین اجتماعی در نخستویت قرار داد و در برخی از کشور‌ها تعلیم. بخشی از این توجه را میزان بودجه تعیین می‌کند و بخشی دیگر را اهمیت و جایگاه آن نهاد در ساختار کلی دولت یا جامعه. در برخی از کشور‌ها گل سرسبد وزارتخانه‌های کشور، تعلیم‌ و پرورش هست؛ تعلیم‌ و پرورش و نه تعلیم در معنای کلانش که تعلیم عالی را نیز دربر بگیرد. در این کشور‌ها خودبه‌خود مخاطبان تعلیم ‌و پرورش که کودکان و نوجوانان باشند، نیز در نخستویت پلن‌ریزی‌ها قرار می‌گیرند. تایمی در تعلیم ‌و پرورش به عقب برگردیم، یعنی در فردا کشور نیز به نفع گذشته دست‌کاری کـــرده‌ایم. امیدواریم در دولت با درک معنای نمادین چنین تصمیم‌هایی، جلوی چنین اشتبا‌هاتی گرفته‌ شود.