پرتال تعاون

تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی»

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

گروه مطالعات تعلیمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره‌های کارگاهی جامعه، فرهنگ و تعلیم را با عنوان کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» برگزار می‌کند.

مدرس این کارگاه علی مرتضوی فومنی هست.

کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی»

در فراخوان این کارگاه می‌خوانیم:

تئاتر پداگوژیک به‌عنوان یکی از کارآمدترین گونه‌های تئاتر کاربردی، واجد سویه‌های پیشرو و نقّادانه‌ای هست که می‌تواند پرسش از خود تعلیم را مرتعش، مسأله‌مند و پروبلماتیزه کند. با این همه، تنها در یک طناب‌کشی‌ نابرابر – با میدان‌داری «سرمایه» – هست که یک سر طناب همواره به‌سوی اقتدار نهادی تعلیم کشیده می‌شود و دریغ از مجالی که آن سرِ دیگرش اندکی به‌ دست جریان آزاد یادگیری و کنش‌گری افتد.

فروکهستن نسبت تئاتر و پداگوژی به برخی افاضات فرمایشی و بازارگرمی‌های تعلیمی، شترگاوپلنگی را تحفه می‌آورد، که دیگر نه نشانی از شترِ تعلیم دارد، نه نسبتی با گاوِ مقدّس روایت‌های کهن و نه ربطی به پلنگ خسته و زخمی تئاتر؛ آشفته‌بازاری که در آن «نمایش خلاق» را هم – مانند زیادی دیگر از گونه‌های کالایی‌انجام گرفته – می‌شود در هیأت متاع ارزان هر دکان متروک و بی‌رونقی یافت و این در حالی‌ست که به گواه تاریخ، نمایش خلاق، نه تنها وانمودگاه مغتنم و رهایی‌بخشی برای کودکان، که هنری برای همه آقامان بی‌صدا، محذوفان، مطرودان و گروه‌های بی‌بهره از قدرت بوده هست؛ هنری که با منشی همگانی و غیرنخبه‌گرا، از یک سو با میراث و برساخت‌های روایی در ادبیات و از سوی دیگر با کنش جمعی پیوندی معنادار و دیرین دارد. با این رویکـــرد، شاید تعمیقی کارگاهی در مبانی نمایش خلاق بتواند تجربه‌ای دیگرگون و راه‌گشا را فراروی برخی علاقه‌مندان و فعالان عرصه تعلیم و نمایش بگذارد.

گروه «مطالعات تعلیمی» انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در قالب برگزاری دوره‌های کارگاهی «جامعه، فرهنگ و تعلیم» که در دو دسته‌ی کارگاه‌های نگرشی و کارگاه‌های مهارتی مبتنی بر طرح‌های پژوهشی و از میان نمونه‌های موفق برگزار انجام گرفته در پایتخت و منطقهستان‌ها انتخاب انجام گرفته‌اند، کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» را با زمان‌بندی زیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پایتخت برگزار می‌کند:

سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – ساعت ۱۵ تا ۱۷
سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – ساعت ۱۵ تا ۱۷
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ – ساعت ۱۵ تا ۱۷
سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ – ساعت ۱۵ تا ۱۷

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌های تعلیمی می‌توانند برای دریافت هشدارات زیاد‌تر و ثبت‌نام با گروه مطالعات تعلیمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پایتخت با شماره ۹۱۹۸۰۲۹۹۵۶ تماس بگیرند یا به تلگرام @esgworkshops پیغام خود را ارسال کنند.
نشانی ایمیل:

esg.iaocsc@gmail.com

 

تئاتر پداگوژیک