پرتال تعاون

اعتماد به نفس چیست | راه های افزایش اعتماد به نفس • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

اعتماد به نفس چیست | راه های افزایش اعتماد به نفس

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس احساس نیکوی در مورد خود و توانایی های خود هست. بنابراین، اگر فردی با اعتماد به نفس (بخوانید: چگونه اعتماد به نفس بچه ها را بالا ببریم) هستید، بنابراین احساس نیکوی در مورد خودتان دارید، و همچنین در مورد توانایی دستیابی به کارهایی که می خواهید انجام دهید نیز احساس نیکوی دارید. کمی عمیق تر فکر کنید می توانید اعتماد به نفس را به عنوان احساس نیکوی در مورد خود و قابلیت های خود بدانید که:

 • از نوع تفکر شما در مورد خودتان و توانایی هایتان نشأت می گیرد.
 • به طور طبیعی شما را در خانومدگی شادتر و موفق تر می کند.
 • می تواند در هر وضعیت یا شرایطی، حتی بدون حمایت از دیگران و یا بدون دارایی های مادی، باقی بماند   

با این ویژگی ها، اعتماد به نفس چیزی هست که به نفع شما می باانجام گرفت، زیرا نه تنها احساس نیکوی هست که به طور طبیعی شما را خوشحال تر و موفق تر می کند، بلکه چیزی هست که می توانید در هر شرایط توسعه یابد و آن را حفظ کنید. به همین دلیل هست که اعتماد به نفس از درون شما به دست می آید، نه از سوی دیگران و یا چیزهای خارجی.

اعتماد به نفس از کجا می آید؟

اعتماد به نفس چیست

اعتماد به نفس از توانایی های شما می آید و مربوط به مواردی هست که می توانید در هر موقعیت یا شرایط انجام دهید، صرف نظر از آنچه دیگران می خواهند انجام دهید. به طور خاص، اعتماد به نفس از سه توانایی که می توانید انجام دهید می آید:

 • توانایی شما برای تفکر مثبت در مورد خود و توانایی های خود (به جای منفی)
 • توانایی شما برای اطمینان از اینکه شما ارزش مثبت دارید و توانایی های قدرتمندی دارید (صرف نظر از این که دیگران این موضوع را قبول دارند یا خیر)
 • توانایی شما برای ادامه تفکر مثبت در مورد خود و توانایی های خود؛ در هر وضعیت یا شرایط 

داشتن این سه توانایی قدرتمند، شما را قادر می سازد تا اعتماد به نفس داشته باشید. توسعه و هستفاده از این سه توانایی چیزی هست که در واقع باعث اعتماد به نفس شما می شود. بنابراین، اگر می خواهید شخصیتی مطمئن تر باشید، ابتدا مسئله دانستن این نکته هست که توانایی های لازم برای ایجاد اعتماد به نفس افزایش دارید و سپس با هستفاده از این توانایی ها اعتماد به نفس خودتان را افزایش دهید.

درباره اعتماد به نفس افزایش بدانید

در حال حاضر آموختید اعتماد به نفس چیست و چگونگی می توانید آن را افزایش دهید. این یک دستاورد با ارزش هست که درهای جدیدی به روی شما باز می کند و باعث اعتماد به نفس افزایش می شود. گام بعدی برای شما هشدارات افزایش در مورد اهمیت و مزایای اعتماد به نفس هست و به همین دلیل هست که می خواهید اعتماد به نفس داشته باشید.

ایجاد اعتماد به نفس

اعتماد به نفس بخش حیاتیی از بشریت هست. افرادی که اعتماد به نفس دارند خودشان را دوست دارند، مایل هستند برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه ای خود ریسک کنند و در مورد فردا مثبت فکر می کنند. کسی که اعتماد به نفس نداشته باانجام گرفت، کاهش احساس می کند که می تواند به اهداف خود برسد، و دیدگاه منفی در مورد خود و آنچه در خانومدگی کسب می کند دارد. رویداد نیکو این هست که اعتماد به نفس چیزی هست که می توانید آن را بهبود بخشید! ایجاد اعتماد به نفس نیاز به نگرش مثبت در مورد خودتان و تعاملات اجتماعی دارد، در عین حال یادگیری مقابله با احساسات منفی و تمرین محافظت از خود نیز حیاتی هست (راه های تقویت حافظه، ۹ گام اساسی).  باید یاد بگیرید که اهداف را تعیین کـــرده و خطرات را بپذیرید، زیرا چالش ها باعث افزایش اعتماد به نفس می شوند.


راه های افزایش اعتماد به نفس

قسمت نخست: پایه ریزی افزایش اعتماد به نفس

۱- افکار منفی خود را شناسایی کنید:

افکار منفی ممکن هست اینطور باشند: “من نمیتوانم این کار را انجام دهم”، “من مطمئنا شکست میخورم”، “هیچکس نمیخواهد آنچه را که من می گویم بشنود”. این صدای داخلی بدبین و بی بهره هست و شما را از دستیابی به عزت نفس بالا و اعتماد به نفس افزایش محروم می کند.

افکار منفی خود را شناسایی کنید

۲- افکار منفی خود را به افکار مثبت تبدیل کنید:

همانطور که به افکار منفی خود توجه می کنید، آنها را به افکار مثبت تبدیل کنید. این ممکن هست به صورت تایید مثبت باانجام گرفت مانند “من قصد دارم آن را امتحان کنم”، “من می توانم موفق باشم اگر بر روی آن کار کنم”، و یا “آقام به من گوش فرا می دهند.” فقط با تعداد فکر مثبت در روز شروع کنید.

تبدیل افکار منفی به افکار مثبت

۳- از افزایش انجام گرفتن افکار منفی نسبت به افکار مثبت جلوگیری کنید

در نهایت، افکار مثبت شما باید “فضای مغزی” افزایشی نسبت به افکار منفی شما اشغال کند. هرچه افزایش با مثبت اندیشی به مقابله با تفکر منفی بپردازید، مثبت اندیشی شما افزایش می شود.

از افزایش انجام گرفتن افکار منفی نسبت به افکار مثبت جلوگیری کنید

۴- حفظ یک شبکه پشتیبانی مثبت 

با کسانی که نزدیک به شما هستند، خانواده یا دوستان خود، ارتباط برقرار کنید. علاوه بر این، از افراد یا چیزهایی که باعث احساس بد می شوند دور بمانید.

حفظ شبکه پشتیبانی مثبت

 • کسی که دوست می نامید، ممکن هست در واقع شما حال شما را بد کند زیرا دائما اظهارنظرهای منفی یا انتقاد می کند.
 • حتی اعضای خانواده ای که نظرات خود را در مورد آنچه شما انجام می دهید، بهتر می دانند می توانند به اعتماد به نفس شما آسیب برسانند.
 • همانطور که نگرش مثبت خود را پرورش می دهید و اقداماتی برای رسیدن به اهداف خود انجام می دهید، ممکن هست این مخالفان افزایش آشکار شوند. در هنگام ایجاد اعتماد به نفس، تا حد ممکن، تماس خود را با افراد مخالف محدود کنید.
 • زمان زیادی برای فکر کـــردن در مورد افرادی که در خانومدگی شما واقعا احساس خوشحالی می کنند اختصاص دهید. سعی کنید با افرادی که حامی و طرفدار شما هستند، تایم افزایشی بگذرانید.

۵- یادآوری های منفی را از بین ببرید:

از صرف زمان در پیرامون چیزهایی که می تواند باعث احساس بد در شما شود اجتناب کنید. این چیزها ممکن هست یادآورهایی از گذشته باانجام گرفت، لباسهایی که دیگر معقول نیست، یا مکانهایی که با اهداف جدید شما در دستیابی به اعتماد به نفس سازگار نیست. اگرچه ممکن هست قادر به خلاص انجام گرفتن از هر منبع منفی در خانومدگی نباشید، مطمئنا می توانید در مورد چگونگی کاهش تلفات فکر کنید. این امر در ایجاد اعتماد به نفس بالا به شما کمک خواهد کـــرد.

حذف یادآورهای منفی

 • بنشینید و در مورد همه چیزهایی که باعث ناآسودهی شما می شوند فکر کنید، از جمله دوستان حسود، حرفه ای که برای شما خیلی حیاتی نیست و یا شرایط خانومدگی که غیر قابل تحمل انجام گرفته هست.

۶- هستعدادهای خود را شناسایی کنید 

هر کس در چیزی نیکو هست، بنابراین چیزهایی را که در آن برتری دارید، کشف کنید و سپس روی هستعدادهای خود تمرکز کنید. به آنها افتخار کنید. خودتان را نشان دهید، از طریق هنر، موسیقی، نوشتن یا رقص. چیزی را که از آن لذت می بردید پیدا کنید و با توجه به علاقه خود هستعداد خود را بپرورانید.

شناسایی هستعدادها

 • افزودن سرگرمی و علایق مختلف به خانومدگی نه تنها باعث اعتماد به نفس افزایش می شود، بلکه شانس شما را برای ملاقات با دوستان بهتر افزایش می دهد.
 • هنگامی که از میل خود پیروی می کنید، نه تنها اثر روحی دارد، بلکه احساس منحصر به فرد بودن و پیشرفت خواهید کـــرد، که می تواند به ایجاد اعتماد به نفس شما کمک کند.

۷- به خودت افتخار کن

نه تنها باید به هستعدادهای خود و یا مهارت های خود افتخار کنید، بلکه باید به چیزهایی فکر کنید که شخصیت شما را بزرگ می کند. این می تواند طرز تفکر شما، احساس تعهد شما، مهارت گوش دادن شما یا توانایی شما برای مقابله با هسترس باانجام گرفت. ممکن هست فکر که در مورد شخصیت شما چیزی وجود ندارد که ارزش تحسین کـــردن داشته باانجام گرفت، اما اگر عمیقتر فکر کنید، متوجه خواهید انجام گرفت که ویژگی های قابل تحسین زیادی دارید. با نوشتن بر روی آنها تمرکز کنید.

افتخار به خود

۸- تعریف ها را با سپاس بپذیر

زیادی از افراد با اعتماد به نفس کم تحسین را نمی پذیرند. آنها تصور می کنند که فردی که آنها را تحسین می کند اشتباه می کند یا دروغ می گوید. اگر در هنگام تعریف دیگر چشم می چرخانید و می گویید: “بله، درست”، باید واکنش خود را به تعریف تغییر دهید.

قبول تعریف ها

 • آن را بپذیرید و به طور مثبت پاسخ دهید. (بگویید” متشکرم” و لبخند  بخانومید). بگذارید فردی که تعریف میکند، متوجه شود که شما واقعا از آن قدردانی می کنید و برای رسیدن به نقطه ای که می توانید از آن لذت ببرید، به کار خود ادامه دهید.
 • می توانید تعریف را به لیست ویژگی های مثبت خود اضافه کنید و از آن برای تقویت اعتماد به نفس خود هستفاده کنید.

۹- در آینه نگاه کنید و لبخند بخانومید 

مطالعات مربوط به آنچه که “نظریه بازخورد چهره” نامیده می شود، نشان می دهد حالت صورت شما می تواند مغز را برای ثبت یا تانجام گرفتید احساسات خاص تشویق کند. بنابراین با نگاه کـــردن به آینه و لبخند زدن، ممکن هست احساس خوشبختی کنید و در بلندمدت افزایش اعتماد به نفس داشته باشید. این همچنین به تفکر مثبت در مورد ظاهر و قبول ظاهرتان کمک می کند.

لبخند به خود

 • هنگامی که به دیگران لبخند می خانومید به نیکوی به شما پاسخ خواهند داد، بنابراین علاوه بر خوشحال کـــردن خودتان، ممکن هست با بازخورد مثبت از طرف دیگران نیز اعتماد به نفس شما افزایش یابد.

قسمت دوم: کنار آمدن با احساسات برای افزایش اعتماد به نفس

۱- با ترس کنار بیایید:

ممکن هست فکر کنید افرادی که اعتماد به نفس دارند، هرگز نمی ترسند. این حرف درست نیست. ترس به معنی این هست که شما در حال رانجام گرفت هستید. شاید ترس شما صحبت در برابر یک گروه هست، یا معرفی خودتان به کسی که نمی شناسید یا درخوهست از مدیر برای ترفیع.

کنار آمدن با ترس

 • هنگامی که شما قادر به مقابله با ترس باشید، اعتماد به نفس شما افزایش می یابد!
 • یک کودک را در هنگام یادگیری راه رفتن تصور کنید. چیزهای زیادی در انتظار او هست.  اما او از گام بعدی و افتادن می ترسد. هنگامی که به ترسش غلبه کند و شروع به راه رفتن کند، یک لبخند بزرگ صورتش را پر می کند! شما هم همین گونه هستید، بنابران سعی کنید ترس های خود را پشت سر بگذارید.

۲- صبور باشید :

گاهی اوقات عقب نشینی می کنید. اعتماد به نفس یک شبه به دست نمی آید. باید چیزهای جدید را امتحان کنید تا به دنبال خود برسید. در صورت امکان، ببینید چه درس هایی وجود دارد. نرسیدن به دنبال در قدم نخست فرصتی برای یادگیری افزایش فراهم می کند. اعتماد به نفس نیاز به پرورش و رانجام گرفت دارد.

صبور باشید

 • به عنوان مثال، شاید از مدیر خود ترفیع بخواهید، و او قبول نکند. از این مسئله چه چیزی می توانید یاد بگیرید؟ بررسی رفتارها و عملکـــرد خودتان.با خود فکر میکنید برای ترفیع به چه چیز دیگری نیاز دارید تا انجام دهید؟

۳- تلاش برای تعادل :

همانند هر چیز دیگری در خانومدگی، ایجاد اعتماد به نفس به حفظ تعادل نیاز دارد. اعتماد به نفس زیاد از حد کم می تواند شما را از دستیابی به اهداف و احساس نیکو در مورد خودتان باز نگه دارد. از سوی دیگر، باید واقع بین باشید – نباید زمان و تلاش لازم برای دستیابی به اهداف خود را دست کم بگیرید.

تلاش برای تعادل

۴- خودتان را با دیگران مقایسه نکنید :

اگر می خواهید اعتماد به نفس ایجاد کنید، باید بر بهبود خانومدگی خود تمرکز کنید، نه اینکه خانومدگی خود را مانند بهترین دوست، برادر بزرگترتان یا مانند مشاهیری که در تلویزیون می بینید، تغییر دهید. اگر می خواهید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید، باید بدانید که متداوم فردی زیباتر، باهوش تر و پولدارتر از شما وجود دارد، درست همانطور که متداوم کسی که با جذابیت کاهش، هوش کاهش و ثروت کاهش نیز نسبت به شما وجود دارد؛ همه این موارد بی اهمیت هست و اهمیت اصلی در دستیابی به اهداف و آرزوها هست.

مقایسه نکـــردن خود با دیگران

 • ممکن هست اعتماد به نفس نداشته باشید زیرا متقاعد انجام گرفته اید که هر کس دیگری بهتر از شمهست. با این حال، در انتهای روز، تنها راضی بودن شما از هستانداردهای خودتان، اهمیت دارد. 
 • علاوه بر این، مطالعات نشان داده هست صرف تایم در شبکه های اجتماعی آقام را به مقایسه خود با دیگران تشویق می کند. از آنجایی که آقام تمایل دارند تنها پیروزی های خود را به جای واقعیت خانومدگی روزمره در شبکه های اجتماعی قرار دهند، این مسئله باعث می شود فکر کنید خانومدگی دیگران شگفت انگیزتر از خانومدگی شمهست. این مسئله احتمالا درست نیست! هر کس در خانومدگیش بالا و پایین دارد.

۵- ضعف های خود را تشخیص دهید

صدای پشت ذهن شما چه می گوید؟ چه چیزی باعث ناآسودهی یا خجالت یا هسترس ( همه چیز در مورد هسترس) شما می شود؟ ناآسودهی یا خجالت از هر چیزی می تواند باانجام گرفت از آکنه گرفته تا پشیمانی، دوستان مدرسه، یا یک آسیب یا تجربه منفی در گذشته. هر چيزي که باعث مي شود احساس شرمندگی کنید، آن را شناسايي کنيد و بنويسيد. سپس می توانید این نوشته ها را پاره کنید یا بسوزانید تا احساسات مثبت ایجاد شود.

تعیین ضعف ها

 • این تمرین به معنای کاهش اعتماد به نفس نیست. این به معنای آن هست که بدانید چه مشکلی دارید و به شما اجازه دهد آن ها را پشت سر بگذارید.

۶- فراموشی اشتباهات:

به یاد داشته باشید هیچکس تکمیل نیست. حتی افراد با اعتماد به نفس، ناامنی دارند. در برخی مواقع در خانومدگی، ممکن هست احساس کمبود کنیم. این واقعیت هست. یاد بگیرید خانومدگی پر از پستی بلندی هست. و اغلب این احساسات ناامن، بسته به اینکه ما کجا هستیم، چه کسی هستیم، روحیه ای که در آن هستیم، و یا اینکه چگونه احساس می کنیم، می آیند و می روند. به عبارت دیگر، آنها ثابت نیستند. اگر اشتباه کـــردید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این هست که آن را تشخیص دهید، عذرخواهی کنید و پلن ای برای اجتناب از آن در فردا ایجاد کنید.

فراموشی اشتباهات

 • اجازه ندهید یک اشتباه باعث شود فکر کنید نمی توانید به اهداف خود برسید. شاید شما دوست پسر نیکوی نبودید و آخرین رابطه شما به نیکوی به پایان نرسیده هست. این بدان معنا نیست که شما قادر به تبدیل انجام گرفتن به فردی نیکو و پیدا کـــردن عشق در فردا نیستید.

۷-اجتناب از کمال گرایی:

كمال گرايي شما را فلج مي كند و شما را از رسيدن به اهداف منع مي كند. اگر احساس می کنید همه چیز باید تکمیل انجام شود، هرگز راضی نمی شوید. در عوض، تلاش کنید به کار خود افتخار کنید به جای آن که همه چیز را تکمیلا مطلوب انجام دهید. اگر کمال گرا هستید، پس فقط می توانید به یک تعاون پرتال مطمئنتر از خودتان دست یابید.

اجتناب از کمال گرایی

۸-تمرین قدردانی:

اغلب ریشه ناامنی و عدم اعتماد به نفس، احساس عدم داشتن چیزی هست، که می تواند عاطفی، مادی، خوش شانسی و یا پول هست. با تایید و قدردانی از آنچه انجام می دهید، می توانید با احساس ناپایان بودن و نارضایتی مبارزه کنید. پیدا کـــردن صلح درونی که با قدردانی واقعی همراه هست برای افزایش اعتماد به نفس به شما کمک خواهد کـــرد.  در مورد همه چیزهایی که دارید فکر کنید، از دوستان نیکو تا سلامتی.

تمرین قدردانی

 • یک لیست قدردانی تهیه کنید و پایان مواردی را که برای آنها سپاسگزار هستید بنویسید. آن را بخوانید و حداقل یک بار در هفته به آن اضافه کنید و آن را به ذهن بسپارید.

قسمت سوم: تمرین مراقبت از خود برای افزایش اعتماد به نفس

۱- مراقب خودت باش:

تعدادین گام کوچک برای این اقدام وجود دارد. این اقدامات شامل حفظ نظافت شخصی، حمام مرتب، مسواک زدن و نخ دندان و خوردن غذای خوشمزه و سالم هست. این همچنین به معنای زمان گذاشتن برای خودتان هست، حتی زمانی که زیاد مشغول هستید.

مراقبت از خود

 • زمانی که نیازهای نخستیه خود را برطرف می کنید، به خودتان می گویید سزاوار زمان و توجه و مراقبت از خود هستید.
 • تایمی شروع به باور خود می کنید، اعتماد به نفس شما افزایش می یابد.

۲-مراقبت از ظاهر:

نیازی نیست شبیه برد پیت باشید تا اعتماد به نفس داشته باشید. اگر میخواهید درمورد اینکه چه کسی هستید و ظاهر خود احساس بهتری داشته باشید، بنابراین با دوش گرفتن روزانه، مسواک زدن دندانها، پوشیدن لباسهایی که معقول شما و نوع بدن شما هستند، مراقب خودتان باشید و زمانی برای ظاهر خود صرف کنید . این بدان معنا نیست که ظاهر سطحی به شما اعتماد افزایشی می بخانجام گرفت، اما این کار به شما نشان میدهد ارزش مراقبت دارید.

مراقبت از ظاهر

۳- ورزش منظم:

بخشی از مراقبت از خود، ورزش هست. ورزش می تواند پیاده روی باانجام گرفت یا دوچرخه سواری. لازم نیست ورزش پیچیده باانجام گرفت.

ورزش منظم

 • مطالعات زیادی نشان داده هست که ورزش برای دید مثبت در خانومدگی ضروری هست و نگرش مثبت به اعتماد به نفس کمک می کند.

۴- نیکو بخوابید

۷-۹ ساعت خواب در شبانه روز می تواند به شما کمک کند احساس نیکوی داشته باشید.  همچنین به شما کمک می کند نگرش مثبت و انرژی افزایشی داشته باشید. مقدار زیادی خواب نیز به شما کمک می کند احساسات خود را کنترل کنید و با هسترس بهتر برخورد کنید.

خواب آسوده

قسمت چهارم:تعیین اهداف و ریسک پذیری برای افزایش اعتماد به نفس

۱- تنظیم اهداف کوچک و قابل دستیابی:

اغلب افراد اهداف غیر واقعی یا غیر قابل دستیابی را تعیین می کنند که نمی توان به آن ها دست یافت. این یک غلبه واقعی برای اعتماد به نفس هست.

اهداف کوچک و قابل دستیابی

 • به تدریج اهداف کوچک خود را تنظیم کنید تا دنبال بزرگتری به دست آید.
 • تصور کنید می خواهید یک ماراتن را اجرا کنید، اما نگران نباشید تا بتوانید به این دنبال دست پیدا کنید. در نخستین روز تمرین سعی نکنید ۲۶ مایل بدوید .  از جایی که هستید شروع کنید. اگر دونده نیستید، یک دنبال برای ۱ مایل دویدن تعیین کنید. اگر می توانید ۵ مایل به آسودهی بدوید دنبال خود را برای ۶ مایل تنظیم کنید. 
 • به عنوان مثال، اگر یک میز کثیف داشته باشید، فکر کـــردن در مورد تمیز کـــردن کل میز، خیلی دشوار هست. ابتدا با برداشتن کتاب ها و قرار دادن آنها در قفسه شروع کنید. 

۲- ناشناخته ها را کشف کنید:

افرادی که فاقد اعتماد به نفس هستند نگرانند که هرگز در شرایط غیر قابل پیش بینی موفق نخواهند انجام گرفت. تایم آن رسیده هست به خودتان شک نداشته باشید و چیزی تکمیلا جدید، ناشناخته و متفاوت را امتحان کنید. سفر به یک کشور جدید و یا تجربه چیزهای جدید به شما کمک می کند آسوده تر باشید و احساس کنید خانومدگی تحت کنترل شما هست. اگر متوجه شوید در شرایطی که پیش بینی نکـــردید موفق می شوید، اعتماد به نفس شما زیاد افزایش می یابد.

کشف ناشناخته ها

 • تایم افزایشی را با افرادی که ماجراجوهستند بگذرانید. به زودی به این نتیجه می رسید که می توانید کارهای غیرمنتظره انجام دهید و احساس نیکوی نسبت به خودتان داشته باشید.

۳- ضعف های خود را بهبود دهید:

ممکن هست چیزهایی در مورد خودتان باانجام گرفت که دوست ندارید و نمی توانید آن ها را به سادگی تغییر دهید، مانند قد و یا بافت موهایتان. با این حال، چیزهای زیادی وجود دارد که به عنوان ضعف هایی هست که می توانید با کمی تعهد و کار دشوار آن ها را تغییر دهید.

بهبود ضعف ها

 • اگر میخواهید اجتماعی تر باشید یا در مدرسه بهتر عمل کنید، می توانید پلن ای برای موفقیت ایجاد کنید و شروع به انجام آن کنید. ممکن هست اجتماعی ترین کودک مدرسه نشوید، اما با ایجاد پلن ای معقول می توانید به اعتماد به نفس برسید.
 • به خودتان دشوار نگیرید. سعی نکنید همه چیز را تکمیلا تغییر دهید. فقط با یک یا دو جنبه از خودتان شروع کنید که مایلید تغییر دهید و از آنجا شروع کنید.
 • یک دفترچه داشته باشید و در آن اقدامات خود را برای دستیابی به اهداف بنویسید. این به شما کمک خواهد کـــرد که در مورد چگونگی کارکـــرد پلن خود فکر کنید و این می تواند به شما در قدم هایی که بر میدارید، کمک کند.

۴- تلاش برای کمک به دیگران:

هنگامی که می دانید با اطرافیانتان مهربان هستید و در خانومدگی دیگران تغییرات مثبتی ایجاد می کنید، می دانید نیروی مثبتی در جهان وارد می کنید- که این امر باعث افزایش اعتماد به نفس شما خواهد انجام گرفت. راهی پیدا کنید تا کمک به دیگران بخشی از روال هفتگی خانومدگی شما شود. عمل کمک نه تنها به دیگران سود می رساند، بلکه باعث اعتماد به نفس شما می شود، زیرا متوجه می شوید چیزهای زیادی برای ارائه دارید.

کمک به دیگران

 • نیازی به کمک به کسی در جامعه برای احساس مزایای کمک به دیگران نیست. گاهی اوقات کسی که به شما نزدیک هست، مانند مادر یا بهترین دوست شما، از هر فردی افزایش به کمک شما نیاز دارد.

تهیه و تنظیم: گروه سلامت تعاون پرتال

منبع: www.alwaysgreater.com ، www.wikihow.com