پرتال تعاون

ازون درمانی با روش DIV دکتر تارات • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

ازون درمانی با روش DIV دکتر تارات

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

ازون درمانی دکتر تارات

از ازون درمانی با روش DIV  (محلول در سرم و تزریق ورید) در سراسر دنیا برای درمان بیماری هایی مثل:

۱- زگیل گلو و آلت تناسلی

۲- تومورهای کولون Colon Malignancy

۳- لوسمی میلوژنوس Myelogenous Leukemia

۴- اندام کارسینوما

۵- درمان لشمنیازیس   Leishmainanisis

۳- تأثیر ازون درمانی در ام اس اثر مستقیم آن برای تحریک فاگوسیت ها برای تولید مدیاتور TNF (فاکتور کروزدهنده بافت) هست.

زمانی که یک تومور به درجات متهستاز و درگیری دیگر بافتهای بدن می انجامد اصولاً ازون درمانی در انواع بدخیم های خون و بافت نرم هستفاده گسترده ایی در جهان دارد.

تأثیرات ازون درمانی با درمان MS را به دلیل اثرات وسیع ازون درمانی در ام اس MS می شناسند.

۴- ازون درمانی باعث افزایش تولید IL – ۲ اینترلوکین – ۲ می شود که به وسیله سلولهای T کمک کننده TCO4-HClper به مبارزه با هر نوع عامل عفونی و یا آنتی ژن های خودی واکنش نشان می دهند ازون درمانی در ام اس MS رابطه مستقیمی با افزایش ترشح اینترلوکین – ۱ و سیتوکلئین TNF می گردد.

۵- اوخانوم درمانی باعث هستریل انجام گرفتن سیستمهای از بدن مثل مجاری تنفسی فوقانی و ریه ها و سیستم ادراری تناسلی می گردد امروزه از ازون درمانی در بیماران سپسیز Sepsis هستفاده کنند.

۶- ازون درمانی می تواند یک روش تکمیلاً نوین و سریع درمان FLU  آنفولانزا گردد. خاصیت میکروب کشی، قارچ کشی و ویروسی کشی ازون ۵۰۰۰ برابر قویتر از رادیکال ازاد عمل می کند.

۷- ازون درمانی با افزایش پلاکت های خون PLC همراه هست ولی مدت زمان انعقاد تغییری نمی کند در بیماران ام اس MS که گاهاً مدت طولانی را در اتاق خود سپری می کنند.

۸- ازون درمانی در ام اس سالم هست که تحت مطالعه هست و امروزه ثابت انجام گرفته که اوزون درمانی در ساخت عروق جدید Neovascularization و گشاد انجام گرفتن عروق Vascular Dilation کمک شایانی می کند. ضمن اینکه با تأثیر روی پلاکتها و پلاک های آنترواسکلروز منافع و پیشگیرنده سکته های مغزی و قلبی می گردد.

۹- ازون درمانی در MS ام اس MS باعث انعطاف پذیری افزایش پلاکتها و به اصطلاح رقیق انجام گرفتن خون و جلوگیری از تشکیل لخته های آترواسکروز و سکته مغزی و قلبی می گردد.

۱۰- ازون درمانی در ام اس MS بطور ثابت انجام گرفته ایی بر میتوکندری نرونها اثر گذاشتهو میزان تولید ATP افزایش انجام گرفتیدی نشان می دهد که به دلیل تحریک عملکـــرد چرخه کربس Krebs و یا چرخه انرژی TCAA میباانجام گرفت .

در این روند قندهای کبدی دچار گلیکولیز می شوند که این موضوع مبحث پیچیده ایی هست.

نتیجه این فعالیت بیوشیمیایی پیچیده فقط افزایش گلوکز برای هستفاده سلولهای اعصاب مرکزی CNS در ام اس MS MS رخ می دهد.

۱۱- داروی ازون در بیماران ام اس باعث تولید رادیکالهای آزاد در سلولی بنام ROS می گردد این خانومجیره بیوشیمیایی در آخر، تحریک سیستم ایمنی به مقابله با زیادی از بیماری های خود ایمنی از جمله MS می گردد:

ازون درمانی در ام اس MS یک روش ایجاد شک اکسیداتیو هست.

– آنچه در ام اس باید رعایت شود اینکه قبل از هر نوع درمان کلاسیک که چیزی بجز ترکیبات کورتون و تضعیف کننده ضایعات نیست باید ازون درمانی OZT و پلاسما ازون درمانی POZT بر روی ضایعات بدن هست.

از آنجایی که گاز ازون و خواص بیوشیمیایی آن بطور اثبات انجام گرفته ایی در تنظیم فعالیت سیستم ایمنی و بخصوص ایمنی سلولی را تغییر می دهد و تقویت می کند و در مواردی مانع رفتار زیاد حساس ایمنی Immunogenic Hypersensitivity می گردد.

ازون درمانی OZT در سراسر جهان به عنوان محور تحقیقات ازون درمانی برای انواع بیماریهای خودایمنی Auto immune Disease تجویز می شود که نتایج زیاد حیاتیی در ازون درمانی برای پسوریازیس psoriasis و مولتیپل اسکلروز MS (Multiple sclerosis) زیاد موفق  امیز بوده هست ازون درمانی OZT.

ازون درمانی برای ام اس حدود پنج دهه هست که در کشورهای اروپای شرقی و روسیه انجام می گردد و از آنجایی که ازون درمانی برای MS از ارزانترین و مؤثرترین روشهای درمانی هست که بی عارضه بودن آن اثبات انجام گرفته هست.

ازون درمانی دکتر تارات

ازون درمانی برای ام اس از صد سال پیش در حال بررسی و تحقیق هست که نتایج آن به شرح ذیل هست:

۱- گاز ازون با تأثیر بر فییروبلهست ها تولید کلاژن را بطور جسم گیری افزایش می دهد این عمل به وسیله القاء ترشح اینترلوکین -۱ و Interleukin IL – ۲  و TNF انجام می دهد و همین خاصیت آن در ترکیبات آرایشی و بهداشتی که دارای ازون هستند وجود دارد.

درمان ام اس با گاز ازون در پایان مراکز تحقیقات جهان در حال انجام اس MSت. این تحریک برای سلولهای نروگلیکون Nuroglycole هست.

ازون درمانی ام اس و پایان بیماری های شبیه آن زیادی موثر هست.

– ازون درمانی بیماری ام اس باعث رفع کاهش حافظه کوتاه مدت می گردد در اغلب موارد نخستین نشانه ام اس کاهش انجام گرفتید حافظه کوتاه مدت هست.

– ازون درمانی بیماری ام اس باعث بهبود اختلالات حسی می شود و این نکته اغلب بصورت فعالیت زیاد از حد جنسی تظاهر می کند.

– ازون درمانی در ام اس MS MS می تواند مانع سرگیجه گردد. افزایش از %۳۰ بیماران ام اس MS دچار اختلال در تعادل و سرگیجه هستند که ازون درمانی برای این موضوع بصورت DIV هست.

– دو بینی یکی از شایعترین علائم ظهور MS هست – و این موضوع را به تحقیقات جهانی کشانده هست ولی در بیماران ام اس با ازون درمانی مسئله حل می شود.

– مورمور انجام گرفتن و انشگتان بی حس یکی از علائم ابتدایی MS هست که با ازون درمانی به آسودهی قابل حل هست.

اصولاً پاها شایعترین بخش بدن برای بروز این عارضه اند.

– با درمان ام اس به وسیله گاز ازون ضعف عضلانی و گرفتگی عضلانی زیاد کاهش می یابد لذا اکثر ورزشکاران حرفه ایی از ترکیب اکسیژن درمانی با ورزش EWOT و ازون درمانی با روش OZT – DIV هستفاده می کنند که دو خاصیت فیزیولوژیک دارد.

۱- افزایش حجم ریه های بیمار و باز کـــردن نقاط اتلاکتازی ریوی.

۲- غرقاب کـــردن پایان سلولهای بدن از اکسیژن فعال یا ازون که در ماهیچه ها بصورت اکسی میوگلوبین Mb-O2 در ماهیچه ها یک مخخانوم از اکسیژن ایجاد می شود که مقاومت ورزشی را بالا می برد.

– از دیگر علائم ظهور MS ام اس MS عدم اختیار ادراری یا مدفوع ناگهان بوجود می آید. %۸۰ بیماران ام اس MS دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع می باشند که تنها درمان این گروه هستفاده از ازون درمانی DIV هست.

– بی حالی و افسردگی می تواند نخستین علامت ظهور MS باشند.

دکتر تارات از علائم بهبود ام اس به موارد ذیل اشاره کـــرد:

۱- عدم هماهنگی بین کلمات در نقل کرد گفتن

۲- دفع زیاد از حد ادرار نسبت به سایرین

۳- کابوس شبانه

۴- مجموعه ایی از علائم درگیری سیستم اعصاب مرکزی از جمله کزکز کـــردن بدن و اختلالات تشخیص Cognitive disorders یا علائم بیماری دو قطبی