پرتال تعاون

آیا مغز متوجه زمان مرگ می شود؟ • پرتال تعاون

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

آیا مغز متوجه زمان مرگ می شود؟

دسته بندی : خدمات رفاهی تاریخ : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

تایمی که فردی می میرد، ممکن هست مغز این زمان را بداند!!

محققین بر این باورند که بعد از ایست قلبی، مغز هم از فعالیت باز می ایستد. چگونه این اتفاق برای مغز می افتد؟

باید در نظر داشت که زیادی از افرادی که احیا می شوند، و به خانومدگی بر می گردند، تجربیاتی را شرح می دهند که بعد از مرگ رخ داده هست. اگر فرد دچار مرگ مغزی می شود، پس چگونه چنین چیزی امکان دارد؟

از سال ۱۹۶۰ زمانی که احیای قلبی ریوی انجام انجام گرفت و پزشکان توانستند افرادی  را که دچار ایست قلبی انجام گرفته اند به خانومدگی برگردانند، زیادی از آن ها در زمانی که بی هوش بودند و عدم هوشیاری داشتند، تجربیات غیر عادی داشتند.

هر ساله ۱ مورد از ۵ نفری که دچار ایست قلبی می شوند، خانومده می مانند. تجربیات مشترک آن ها به عنوان تجربیات نزدیک به مرگ یا NDE نامیده می شود. این موارد شامل تونلی هست به سمت نور روشن، برخورد با یک فرد مقدس و روحانی و دیدن افرادی که فوت انجام گرفته اند و فرد به آن ها دلبستگی داشته هست و موارد مشابه. در برخی موارد این افراد تجربیاتی داشتند مثل جدا انجام گرفتن از بدن و دور انجام گرفتن از بدن و اینکه می بینند دیگران برای احیای وی تلاش می کنند.

تایمی که مغز می ایستد، جریان خون آن  به سرعت متوقف می شود. بیماران دچار عدم هوشیاری می شوند و مغز آن ها فعالیتی نشان نمی دهد و از نظر بالینی، فرد آقاه هست.

ولی در زمان ارست قلبی، فرد نزدیک به مرگ نیست و از نظر بیولوژیکی از بین رفته هست.


مطالعات قبلی راه حل هایی را نشان می دهد:

به نظر می رسد که توضیح این که بیماران در این مرحله تجربیات واضحی داشته باشند دشوار هست، ولی  محققین از این عقیده حمایت می کنند. در مطالعه ای در سال ۲۰۱۴ توسط پارنیا و همکارانش ۱۰۱  نفر که پس از ارست قلبی احیا انجام گرفتند بررسی انجام گرفتند. ۹ نفر در مرحله ی NDE بودند، در حالی که ۲ نفر توانستند وقایع رخ داده در زمان احیای خود را شرح دهند.  یکی از این دو نفر، درست وقایع رخ داده تعداد دقیقه بعد از ارست قلبی را به یاد آورد که نباید این چنین باانجام گرفت.

پارنیا معتقد هست که در زمان ارست قلبی فرد هوشیاری ندارد که بتواند چیزی را شرح دهد.  چون جریان خون مغز متوقف انجام گرفته هست و مغز فورا از عملکـــرد باز می ایستد.


در مطالعات قدیمی تر هم این پدیده بررسی انجام گرفت:

  • در سال ۲۰۰۰ مطالعه ای توسط پارنیا در مورد احیا انجام انجام گرفت، که ۷ مورد ارست قلبی خانومده مانده از بین ۶۳ نفر خاطراتی مشابه با NDE را شرح دادند.
  • در سال ۲۰۰۱، در هلند ۴۱ نفر از ۳۴۴ فرد مورد مطالعه که ایست قلبی داشتند را بررسی کـــردند که NDE  هم داشتند.
  • محققین دانشگاه ویرجینیا مشاهده کـــردند که در ۱۱ مورد از ۱۱۶ مورد ایست قلبی که در مطالعه سال ۲۰۰۳ شرکت داشتند، NDE رخ  داد.

مولف و محقق مطالعه ی آخر – بروس گریسون، از وسیله ای برای ثبت NDE هستفاده کـــرد.  امتیاز بندی گریسون شامل ۱۶ مورد شایع رخ داده در NDE بود. بیماران می بایست کرایتریای زیر را داشته باشند، شامل:

  • تغییر حس
  • تفکر سریع تر از  حد نرمال
  • احساس شادی
  • احساس جدا انجام گرفتن از بدن
  • احساس قرار داشتن در جای متفاوت و غیر معمول
  • برخورد با روح، فرد مقدس، یا فردی که قبلا فوت کـــرده هست.

نلسون کوین  متخصص مغز و اعصاب در مورد NDE تحقیقاتی انجام داد. تحقیقات وی به این سمت رفت که  مغز افرادی که NDE را تجربه می کنند، احتمال افزایشی دارد که با هوشیاری REM همراه باانجام گرفت، مرحله ای از خواب که آرزو دیده می شود.

نلسون از نوار مغز EEG هستفاده کـــرد تا فعالیت مغز را کنترل کند، که این کار در زمان احیا دشوار بود.

محققین بیان کـــردند که در زمان احیا اگر EEG خط صاف باانجام گرفت و موجی را نشان ندهد، ما نمی دانیم که تجربیات فرد که لازمه ی آن هوشیاری هست چگونه رخ داده هست.  تایمی که نوار مغز منحنی ثبت نکند، فرد نباید NDE داشته باانجام گرفت.

ولی پارنیا از این نظر حمایت نکـــرد.

در یک بررسی، هوشیاری تائید انجام گرفته در این بیماران برای حداقل ۳ تا ۵ دقیقه وجود داشت و این یک تناقض با نظریه ی قبلی هست.  حقیقت این هست که شما با افرادی طرف هستید که به طور تکمیل می توانند مواردی را به یاد بیاورند، و لازمه ی آن هوشیاری تکمیل هست، در حالی که مغز خاموش هست، پس نتیجه گیری این هست که هوشیاری ممکن هست کلا از مغز جدا باانجام گرفت!!

نلسون بیان کـــرد، برخی بخش های این وضعیت طبی ممکن هست به نحو دیگری  قابل توضیح باانجام گرفت.  وی بیان کـــرد که احساس دیدن تونلی با نور روشن در انتهای آن، مربوط به کاهش جریان خون مغز هست. این وضعیت زمانی رخ می دهد که میدان دید باریک می شود و فرد آن را شبیه تونل می بیند. نور هم ممکن هست  آخرین چیزهایی باانجام گرفت که فرد پیش از،  از دست دادن هوشیاری می تواند آن ها را ببیند.

پارنیا علاوه بر بررسی بر روی NDE، بر روی بهبود عملیات احیا هم کار کـــرد تا بیمارانی که خانومده می مانند آسیب مغزی نداشته باشند.

در مورد افرادی  که از مرگ می ترسند، این بررسی ها می تواند مفید باانجام گرفت، در واقع بر اساس تجربیات افرادی که NDE داشتند، عدم هوشیاری با  لذت همراه  هست و ترسناک نیست.


ترجمه انجام گرفته از: www.webmd.com